Obteve 13 resultados para o termo de pesquisa märkbar
SV Sueco PT Português
märkbar (a) [olikhet] observável (a) [olikhet]
märkbar (a) [sinnesförnimmelse] perceptível (a) [sinnesförnimmelse]
märkbar (a) [urskiljbar] perceptível (a) [urskiljbar]
märkbar (a) [ändring] perceptível (a) [ändring]
märkbar (a) [ändring] sensível (a) [ändring]
SV Sueco PT Português
märkbar (a) [olikhet] visível (a) [olikhet]
märkbar (a) [sinnesförnimmelse] visível (a) [sinnesförnimmelse]
märkbar (a) [urskiljbar] visível (a) [urskiljbar]
märkbar (a) [sinnesförnimmelse] detectável (a) [sinnesförnimmelse]
märkbar (a) [urskiljbar] detectável (a) [urskiljbar]
märkbar (a) [sinnesförnimmelse] discernível (a) [sinnesförnimmelse]
märkbar (a) [urskiljbar] discernível (a) [urskiljbar]
märkbar (a) [sinnesförnimmelse] perceptivelmente (a) [sinnesförnimmelse]

Traduções de Sueco Português