Obteve 14 resultados para o termo de pesquisa påfallande
SV Sueco PT Português
påfallande (a) [märkbar] acentuado (a) [märkbar]
påfallande (adj) [obvious or easy to notice] proeminente (adj) [obvious or easy to notice]
påfallande (a) [exempel] notável (a) {m} [exempel]
påfallande (a) [olikhet] notável (a) {m} [olikhet]
påfallande (a) [märkbar] marcado (a) [märkbar]
SV Sueco PT Português
påfallande (a) [olikhet] surpreendente (a) [olikhet]
påfallande (a) [exempel] impressionante (a) [exempel]
påfallande (a) [olikhet] impressionante (a) [olikhet]
påfallande (adj) [obvious or easy to notice] conspícuo (adj) [obvious or easy to notice]
påfallande (a) [exempel] excelente (a) [exempel]
påfallande (a) [skamlös] descarado (a) {m} [skamlös]
påfallande (a) [exempel] brilhante (a) [exempel]
påfallande (a) [exempel] magnífico (a) [exempel]
påfallande (a) [skamlös] flagrante (a) [skamlös]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de påfallande PT Traduções
klar [lätt att uppfatta] acabado
skarp [lätt att uppfatta] agudo
enkel [lätt att uppfatta] simplório
distinkt [lätt att uppfatta] distinto
markant [lätt att uppfatta] proeminente
utpräglad [lätt att uppfatta] marcado
uppenbar [lätt att uppfatta] óbvio
ohöljd [lätt att uppfatta] espontâneo
otvetydig [lätt att uppfatta] lúcido
tydlig [lätt att uppfatta] distinto
ovedersäglig [tydlig] inegável
självklar [tydlig] obvio
påtaglig [tydlig] concreto {m}
ofrånkomlig [tydlig] inelutável
obestridlig [tydlig] indisputável
öppen [tydlig] às claras
anmärkningsvärd [markerad] observável
slående [markerad] n eloquente
skönjbar [iakttagbar] discernível
synbar [iakttagbar] perceptivelmente