Obteve 14 resultados para o termo de pesquisa påfallande
SV Sueco PT Português
påfallande (a) [märkbar] acentuado (a) [märkbar]
påfallande (adj) [obvious or easy to notice] proeminente (adj) [obvious or easy to notice]
påfallande (a) [exempel] notável (a) {m} [exempel]
påfallande (a) [olikhet] notável (a) {m} [olikhet]
påfallande (a) [märkbar] marcado (a) [märkbar]
SV Sueco PT Português
påfallande (a) [olikhet] surpreendente (a) [olikhet]
påfallande (a) [exempel] impressionante (a) [exempel]
påfallande (a) [olikhet] impressionante (a) [olikhet]
påfallande (adj) [obvious or easy to notice] conspícuo (adj) [obvious or easy to notice]
påfallande (a) [exempel] excelente (a) [exempel]
påfallande (a) [skamlös] descarado (a) {m} [skamlös]
påfallande (a) [exempel] brilhante (a) [exempel]
påfallande (a) [exempel] magnífico (a) [exempel]
påfallande (a) [skamlös] flagrante (a) [skamlös]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de påfallande PT Traduções
klar [lätt att uppfatta] heiter
skarp [lätt att uppfatta] scharf
enkel [lätt att uppfatta] einfach
distinkt [lätt att uppfatta] offensichtlich
markant [lätt att uppfatta] treffend
utpräglad [lätt att uppfatta] ausgesprochen
uppenbar [lätt att uppfatta] offensichtlich
ohöljd [lätt att uppfatta] aufrichtig
otvetydig [lätt att uppfatta] unzweideutig
tydlig [lätt att uppfatta] deutlich
ovedersäglig [tydlig] unstrittig
självklar [tydlig] offenbar
påtaglig [tydlig] konkret
ofrånkomlig [tydlig] unvermeidlich
obestridlig [tydlig] unstrittig
öppen [tydlig] gerade
anmärkningsvärd [markerad] merkwürdig
slående [markerad] n Prügel
skönjbar [iakttagbar] wahrnehmbar
synbar [iakttagbar] offenbar