Obteve 42 resultados para o termo de pesquisa uppenbar
SV Sueco PT Português
uppenbar (a) [lögn] deslavado (a) [lögn]
uppenbar (adj) [obvious or easy to notice] conspícuo (adj) [obvious or easy to notice]
uppenbar (adj n) [blatant, obvious] óbvio (adj n) [blatant, obvious]
uppenbar (a) [klar] óbvio (a) [klar]
uppenbar (adj) [obvious] óbvio (adj) [obvious]
SV Sueco PT Português
uppenbar (adj) [obvious, on show] óbvio (adj) [obvious, on show]
uppenbar (a) [påtaglig] óbvio (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] óbvio (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] claramente (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] claramente (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] claramente (a) [tydlig]
uppenbar (a) [tydlig] evidente (a) [tydlig]
uppenbar (a) [lögn] descarado (a) {m} [lögn]
uppenbar (a) [klar] inconfundível (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] inconfundível (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] inconfundível (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] distintamente (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] distintamente (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] distintamente (a) [tydlig]
uppenbar (adj) [obvious] transparente (adj) [obvious]
uppenbar (adj) [obvious, on show] gritante (adj) [obvious, on show]
uppenbar (a) [klar] simples (a) [klar]
uppenbar (a) [lögn] puro (a) [lögn]
uppenbar (a) [lögn] absoluto (a) {m} [lögn]
uppenbar (a) [klar] claro (a) [klar]
uppenbar (adj) [obvious] claro (adj) [obvious]
uppenbar (a) [påtaglig] claro (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] claro (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] preciso (a) [klar]
uppenbar (a) [tydlig] preciso (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] bem definido (a) [klar]
uppenbar (a) [tydlig] bem definido (a) [tydlig]
uppenbar (adj) [(mathematics) self-evident] trivial (adj) [(mathematics) self-evident]
uppenbar (a) [påtaglig] simples (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] simples (a) [tydlig]
uppenbar (adj) [obvious or easy to notice] proeminente (adj) [obvious or easy to notice]
uppenbar (a) [klar] aparente (a) [klar]
uppenbar (a) [påtaglig] aparente (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [tydlig] aparente (a) [tydlig]
uppenbar (a) [klar] evidente (a) [klar]
uppenbar (adj) [obvious, on show] evidente (adj) [obvious, on show]
uppenbar (a) [påtaglig] evidente (a) [påtaglig]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de uppenbar PT Traduções
klar [lätt att uppfatta] acabado
skarp [lätt att uppfatta] agudo
enkel [lätt att uppfatta] simplório
distinkt [lätt att uppfatta] distinto
påfallande [lätt att uppfatta] proeminente
markant [lätt att uppfatta] proeminente
utpräglad [lätt att uppfatta] marcado
ohöljd [lätt att uppfatta] espontâneo
otvetydig [lätt att uppfatta] lúcido
tydlig [lätt att uppfatta] distinto
ovedersäglig [tydlig] inegável
självklar [tydlig] obvio
påtaglig [tydlig] concreto {m}
ofrånkomlig [tydlig] inelutável
obestridlig [tydlig] indisputável
öppen [tydlig] às claras
populär [lättförstådd] popular {m}
skönjbar [iakttagbar] discernível
synbar [iakttagbar] perceptivelmente
omisskännlig [iakttagbar] inequívoco