Obteve 81 resultados para o termo de pesquisa tydlig
SV Sueco PT Português
tydlig (a) [iögonfallande] óbvio (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [uttalande] claramente (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] claramente (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] claramente (a) [klar]
tydlig (a) [iögonfallande] claramente (a) [iögonfallande]
SV Sueco PT Português
tydlig (a) [distinkt] claramente (a) [distinkt]
tydlig (a) [uttalande] óbvio (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] óbvio (a) [uppenbar]
tydlig (adj) [obvious] óbvio (adj) [obvious]
tydlig (a) [märkbar] óbvio (a) [märkbar]
tydlig (a) [klar] óbvio (a) [klar]
tydlig (a) [distinkt] perspícuo (a) [distinkt]
tydlig (a) [distinkt] óbvio (a) [distinkt]
tydlig (a) [uppenbar] conspícuo (a) [uppenbar]
tydlig (a) [märkbar] conspícuo (a) [märkbar]
tydlig (a) [iögonfallande] conspícuo (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [märkbar] marcado (a) [märkbar]
tydlig (a) [iögonfallande] marcado (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [märkbar] pronunciado (a) [märkbar]
tydlig (a) [iögonfallande] pronunciado (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [uttalande] evidente (a) [uttalande]
tydlig (a) [distinkt] distintamente (a) [distinkt]
tydlig (a) [allmän] manifesto (a) {m} [allmän]
tydlig (a) [säkerhet] inequívoco (a) [säkerhet]
tydlig (a) [distinkt] inequívoco (a) [distinkt]
tydlig (a) [betydelse] inequívoco (a) [betydelse]
tydlig (adj) [obvious] transparente (adj) [obvious]
tydlig (a) [uttalande] distintamente (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] distintamente (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] distintamente (a) [klar]
tydlig (a) [iögonfallande] distintamente (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [uppenbar] evidente (a) [uppenbar]
tydlig (a) [uttalande] inconfundível (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] inconfundível (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] inconfundível (a) [klar]
tydlig (a) [iögonfallande] inconfundível (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [distinkt] inconfundível (a) [distinkt]
tydlig (a) [betydelse] inconfundível (a) [betydelse]
tydlig (a) [uttalande] perspícuo (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] perspícuo (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] perspícuo (a) [klar]
tydlig (a) [uttalande] preciso (a) [uttalande]
tydlig (a) [iögonfallande] simples (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [distinkt] simples (a) [distinkt]
tydlig (a) [märkbar] acentuado (a) [märkbar]
tydlig (a) [distinkt] explícito (a) [distinkt]
tydlig (a) [betydelse] explícito (a) [betydelse]
tydlig (a) [uttalande] bem definido (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] bem definido (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] bem definido (a) [klar]
tydlig (a) [distinkt] bem definido (a) [distinkt]
tydlig (a) [klar] simples (a) [klar]
tydlig (a) [uppenbar] preciso (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] preciso (a) [klar]
tydlig (a) [distinkt] preciso (a) [distinkt]
tydlig (a) [uttalande] claro (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] claro (a) [uppenbar]
tydlig (adj) [obvious] claro (adj) [obvious]
tydlig (a) [klar] claro (a) [klar]
tydlig (a) [iögonfallande] claro (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [distinkt] claro (a) [distinkt]
tydlig (a) [uppenbar] notável (a) {m} [uppenbar]
tydlig (a) [klar] evidente (a) [klar]
tydlig (a) [iögonfallande] evidente (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [distinkt] evidente (a) [distinkt]
tydlig (adj) [very clear] distinto (adj) [very clear]
tydlig (a) [uttalande] distinto (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] distinto (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] distinto (a) [klar]
tydlig (a) [distinkt] distinto (a) [distinkt]
tydlig (a) [betydelse] distinto (a) [betydelse]
tydlig (a) [betydelse] claro (a) [betydelse]
tydlig (a) [märkbar] notável (a) {m} [märkbar]
tydlig (a) [iögonfallande] notável (a) {m} [iögonfallande]
tydlig (a) [uttalande] aparente (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] aparente (a) [uppenbar]
tydlig (a) [klar] aparente (a) [klar]
tydlig (a) [iögonfallande] aparente (a) [iögonfallande]
tydlig (a) [distinkt] aparente (a) [distinkt]
tydlig (a) [uttalande] simples (a) [uttalande]
tydlig (a) [uppenbar] simples (a) [uppenbar]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de tydlig PT Traduções
transparent [uppenbar] прозра́чный (adj adv n v)
klar [lätt att uppfatta] чи́стый (adj n)
skarp [lätt att uppfatta] то́нкий (adj)
enkel [lätt att uppfatta] ничто́жный (adj)
distinkt [lätt att uppfatta] осо́бенный (adj n)
påfallande [lätt att uppfatta] очеви́дный (adj)
markant [lätt att uppfatta] очеви́дный (adj)
uppenbar [lätt att uppfatta] я́вный (adj n)
karakteristisk [utmärkande] отличи́тельный (adj n)
förebildlig [utmärkande] приме́рный (adj n v)
mönstergill [utmärkande] приме́рный (adj n v)
talande [utmärkande] n вырази́тельный (adj)
avslöjande [utmärkande] n разоблаче́ние (n)
typisk [utmärkande] типи́чный (adj n)
förståelig [fattbar] поня́тный (adj)
rimlig [fattbar] сно́сный (adj)
prydlig [läsbar] элега́нтный (v adj n)
påtaglig [naturtrogen] определённый (adj)
verklig [naturtrogen] настоя́щий (adj adv n v)
stark [högljudd] мо́щный (adj adv)