Obteve 22 resultados para o termo de pesquisa Source
PT Português EN Inglês
Source Source engine
EN Inglês PT Português
source (n) [cause] raiz (n) {f} [cause]
source príncipe encantado
source principiante (gamer slang)
source origeml
source inícioos
source iniciação
source iniciante
source inicialização
source fonteesa
source inibirão
source principiar
source (n) [beginning] origem (n) {f} [beginning]
source principesco
source (n) [water] nascente (n) {f} [water]
source (n) [information] mina (n) {f} [information]
source (n) [beginning] começo (n) {m} [beginning]
source (n) [water] fonte (n) {f} [water]
source (n) [information] fonte (n) {f} [information]
source (n) [cause] fonte (n) {f} [cause]
source (n) [beginning] fonte (n) {f} [beginning]
source (n) [beginning] princípio (n) {m} [beginning]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de source PT Traduções
birth [origin] sự (n adj v)
beginning [origin] bắt đầu
root [thing] rễ
seed [embryonic form] hột
egg [embryonic form] trứng
germ [embryonic form] mầm (n v)
birthplace [start] sinh quán (n)
law [postulate] pháp luật
chance [recourse] cơ hội (n v adj)
hope [recourse] hy vọng
spring [nature] mùa xuân
well [nature] hay
river [nature] sông
fountain [nature] đài phun nước (n v)