Obteve 8 resultados para o termo de pesquisa seed
EN Inglês PT Português
seed (v) [agriculture] semear (v) [agriculture]
seed (v) [agriculture] fazer a semeadura (v) [agriculture]
seed semente {f}
seed (n) [botany] semente (n) {f} [botany]
seed (v) [botany] produzir sementes (v) [botany]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de seed PT Traduções
grain [thing] ngũ cốc (n)
corn [thing] bắp
ear [thing] tai
nut [thing] (informal đậu
berry [thing] quả mọng (n v)
sperm [origin] tinh trùng
germ [origin] mầm (n v)
plant [activity] thực vật
egg [embryonic form] trứng
birth [start] sự (n adj v)
stone [grain] đá
fruit [grain] quả ('for fruit')