Obteve 39 resultados para o termo de pesquisa väsentlig
SVSuecoPTPortuguês
väsentlig(a)[vikt] essencial(a)[vikt]
väsentlig(a)[vikt] importante(a)[vikt]
väsentlig(a)[information] grande(a)[information]
väsentlig(a)[olikhet] grande(a)[olikhet]
väsentlig(a)[vikt] grande(a)[vikt]
SVSuecoPTPortuguês
väsentlig(a)[vikt] observável(a)[vikt]
väsentlig(a)[allmän] fundamental(a)[allmän]
väsentlig(adj n)[of fundamental importance] fundamental(adj n)[of fundamental importance]
väsentlig(a)[vikt] fundamental(a)[vikt]
väsentlig(a)[allmän] essencial(a)[allmän]
väsentlig(a)[olikhet] importante(a)[olikhet]
väsentlig(adj n)[of fundamental importance] principal(adj n)[of fundamental importance]
väsentlig(a)[vikt] capital(a){m}[vikt]
väsentlig(a)[allmän] integrante(a){m}[allmän]
väsentlig(a)[vikt] integrante(a){m}[vikt]
väsentlig(adj n)[of fundamental importance] cardeal(adj n){m}[of fundamental importance]
väsentlig(a)[allmän] quintessencial(a)[allmän]
väsentlig(a)[vikt] quintessencial(a)[vikt]
väsentlig(a)[allmän] vital(a)[allmän]
väsentlig(a)[vikt] vital(a)[vikt]
väsentlig(a)[olikhet] substancial(a)[olikhet]
väsentlig(a)[olikhet] relevante(a)[olikhet]
väsentlig(a)[vikt] relevante(a)[vikt]
väsentlig(a)[vikt] notável(a){m}[vikt]
väsentlig(a)[information] considerável(a)[information]
väsentlig(a)[kvantitet] considerável(a)[kvantitet]
väsentlig(a)[olikhet] considerável(a)[olikhet]
väsentlig(a)[vikt] considerável(a)[vikt]
väsentlig(a)[information] substancial(a)[information]
väsentlig(a)[kvantitet] substancial(a)[kvantitet]
väsentlig(a)[information] relevante(a)[information]
väsentlig(a)[vikt] substancial(a)[vikt]
väsentlig(a)[information] substancioso(a)[information]
väsentlig(a)[olikhet] substancioso(a)[olikhet]
väsentlig(a)[vikt] substancioso(a)[vikt]
väsentlig(a)[information] apreciável(a)[information]
väsentlig(a)[olikhet] apreciável(a)[olikhet]
väsentlig(a)[vikt] apreciável(a)[vikt]
väsentlig(a)[information] importante(a)[information]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de väsentligPTTraduções
ansenlig[betydelsefull]considerável
anmärkningsvärd[betydelsefull]observável
försvarlig[betydelsefull]justificável
viktig[betydelsefull]ponderável
stor[betydelsefull]distinto
avsevärd[betydelsefull]considerável
vidsträckt[betydelsefull]extensivo
betydande[betydelsefull]considerável
reell[verklig]efetivo
faktisk[verklig]efetivo
påtaglig[verklig]concreto{m}
konkret[verklig]concretizar
ekonomisk[verklig]econômico
saklig[verklig]profissional{m}
materiell[verklig]físico{m}
behövlig[nödig]necessário
erforderlig[nödig]indispensável
oundgänglig[nödig]indispensável
oersättlig[nödig]irredimível
vital[nödig]corajoso