Obteve 7 resultados para o termo de pesquisa konkret
SV Sueco PT Português
konkret (a) [definitiv] definido (a) [definitiv]
konkret (a) [faktisk] definido (a) [faktisk]
konkret (a) [definitiv] concreto (a) {m} [definitiv]
konkret (a) [faktisk] concreto (a) {m} [faktisk]
konkret (adj n v) [not abstract] concreto (adj n v) {m} [not abstract]
SV Sueco PT Português
konkret (adj n v) [particular, perceivable, real] concreto (adj n v) {m} [particular, perceivable, real]
konkret (adj n v) [solidify] concretizar (adj n v) [solidify]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de konkret PT Traduções
reell [verklig] efetivo
faktisk [verklig] efetivo
väsentlig [verklig] principal
påtaglig [verklig] concreto {m}
ekonomisk [verklig] econômico
saklig [verklig] profissional {m}
materiell [verklig] físico {m}
handgriplig [gripbar] tangível
kroppslig [gripbar] corpóreo
verklig [gripbar] efetivo
befintlig [sak-] real
praktisk [verklighetssinnad] cômodo {m}
nykter [verklighetssinnad] sóbrio
solid [verklighetssinnad] robusto
välgrundad [verklighetssinnad] ajuizado
praktiskt genomförbar [verklighetssinnad] exeqüível
empirisk [verklighetssinnad] empírico
pragmatisk [verklighetssinnad] pragmático
realistisk [verklighetssinnad] realisticamente
tydlig [klar] distinto