Obteve 11 resultados para o termo de pesquisa caution
EN Inglês PT Português
caution (v) [danger] avisar (v) [danger]
caution (v) [danger] aconselhar (v) [danger]
caution (n) [attention] atenção (n) {f} [attention]
caution (n) [attention] cautela (n) {f} [attention]
caution (n v) [careful attention, prudence] cautela (n v) {f} [careful attention, prudence]
EN Inglês PT Português
caution (n) [attention] cuidado (n) {m} [attention]
caution (n v) [careful attention, prudence] cuidado (n v) {m} [careful attention, prudence]
caution (n) [disapproval] aviso (n) {m} [disapproval]
caution (n) [disapproval] advertência (n) {f} [disapproval]
caution (n v) [careful attention, prudence] caução (n v) {f} [careful attention, prudence]
caution precaução {f}

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de caution PT Traduções
advise [warn] råda
exhort [warn] mana
counsel [warn] rådplägning
admonish [warn] (formal varning (u)
notice [warning] iakttaga
advice [warning] avi
exhortation [warning] erinran
admonition [warning] (formal förmaning (u)
recommend [counsel] tillstyrka
suggest [counsel] föreslå
confer [counsel] skänka
consult [counsel] rådgöra med
deliberate [counsel] betänksam
warning [indication] varning (u)
sign [indication] tecken {n}
caveat [indication] protest (u)
premonition [indication] förvarning (u)
attention [carefulness] tillsyn (u)
care [carefulness] vård (u)
concern [carefulness] oro (u)