Obteve 7 resultados para o termo de pesquisa advice
EN Inglês PT Português
advice avisar
advice (n) [counsel] aviso (n) {m} [counsel]
advice (n) [counsel] conselho (n) {m} [counsel]
advice guias de remessa
advice aviltamento

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de advice PT Traduções
notice [warning] iakttaga
counsel [warning] rådplägning
caution [warning] varsamhet (u)
exhortation [warning] erinran
admonition [warning] (formal förmaning (u)
announcement [language] anmälan (invariable)
proclamation [language] proklamation (u)
note [language] ton (u)
declaration [language] förklara
information [language] underrättelse (u)
report [language] referera
tip [matter] soptipp (u)
hint [matter] nypa
clue [matter] ledtråd (u)
pointer [matter] pekare
tip-off [matter] varning (u)
indicator [matter] körvisare
inkling [matter] vink (u)
aid [assistance] hjälpmedel {n}
relief [assistance] undsättning