Obteve 28 resultados para o termo de pesquisa rättfram
SV Sueco PT Português
rättfram (a) [uppförande] direto (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] às claras (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] abertamente (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] espontâneo (a) [uppförande]
rättfram (a) [avslag] categórico (a) [avslag]
SV Sueco PT Português
rättfram (a) [avslag] categoricamente (a) [avslag]
rättfram (a) [uppförande] desenvolto (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] francamente (a) [uppförande]
rättfram (o) [svar] sem rodeios (o) [svar]
rättfram (o) [svar] em poucas palavras (o) [svar]
rättfram (a) [uppförande] libertino (a) {m} [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] licencioso (a) [uppförande]
rättfram (a) [avslag] terminantemente (a) [avslag]
rättfram (a) [uppförande] imparcial (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] puro (a) [uppförande]
rättfram (o) [svar] direto (o) [svar]
rättfram (a) [avslag] direto (a) [avslag]
rättfram (a) [uppförande] sincero (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] franco (a) {m} [uppförande]
rättfram (adj n v) [bluntly honest] franco (adj n v) {m} [bluntly honest]
rättfram (a) [uppförande] honesto (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] correto (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] direito (a) {m} [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] inocente (a) {m} [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] justo (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] explícito (a) [uppförande]
rättfram (a) [avslag] claro (a) [avslag]
rättfram (a) [uppförande] aberto (a) [uppförande]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de rättfram PT Traduções
ärlig [öppenhjärtig] 簡単 (adj adv)
uppriktig [öppenhjärtig] 簡単 (adj adv)
lättrogen [öppenhjärtig] だまされやすい (adj)
sann [okonstlad] 実に (adj adv)
enkel [okonstlad] 枝葉の (adj)
omedelbar [okonstlad] 直接の (adj adv v)
öppenhjärtig [okonstlad] おしゃべりな (adj)
ledig [okonstlad] 空の
fri [okonstlad] ただ (tada)
frispråkig [direkt] おしゃべりな (adj)
uppenbar [obeslöjad] 目立つ (v n)
tydlig [obeslöjad] 明白な (adj)
direkt [obeslöjad] 直接に (adv conj)
grund [enkel] (u 土台 (n)
pålitlig [hederlig] 着実 (adj v)
plötslig [häftig] 突然の (adj adv n)
brysk [häftig] 無礼な (adj)
klumpig [häftig] 不器用な (adj n)
vardaglig [flärdlös] 口語の (adj)
slät [flärdlös] (adj v adv n)