Obteve 19 resultados para o termo de pesquisa hårdnackad
SVSuecoPTPortuguês
hårdnackad(a)[uppförande] cabeça-dura(a){f}[uppförande]
hårdnackad(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged] porfiado(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged]
hårdnackad(a)[uppförande] cerimonioso(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] intratável(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] formal(a)[uppförande]
SVSuecoPTPortuguês
hårdnackad(a)[uppförande] refratário(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] voluntarioso(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] teimoso(a)[uppförande]
hårdnackad(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged] teimoso(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged]
hårdnackad(adj)[refusing to move or change one's opinion] teimoso(adj)[refusing to move or change one's opinion]
hårdnackad(a)[uppförande] duro(a){m}[uppförande]
hårdnackad(adj)[refusing to move or change one's opinion] cabeça-dura(adj){f}[refusing to move or change one's opinion]
hårdnackad(a)[uppförande] obstinado(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] tenaz(a){f}[uppförande]
hårdnackad(adj)[unwilling to yield from a point of view etc; dogged] tenaz(adj){f}[unwilling to yield from a point of view etc; dogged]
hårdnackad(a)[uppförande] determinado(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] genioso(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] perseverante(a)[uppförande]
hårdnackad(a)[uppförande] persistente(a)[uppförande]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de hårdnackadPTTraduções
motstridig[gensträvig]motsigende(adj n)
envis[gensträvig]vrangvillig(adj)
kompromisslös[envis]kompromissløs(adj)
obarmhärtig[okänslig]ubarmhjertig
skoningslös[okänslig]ubarmhjertig
brutal[okänslig]grusom
grym[okänslig]grusom
ihärdig[långvarig]iherdig