Português Húngaro
procriar nemz
procura követelés
Procurador geral da república Vádhatóság
procurar keres
Procyon Mosó medve
produtividade termelékenység
Produto cartesiano Descartes-szorzat
produto escalar skaláris szorzat
produto industrial ipari termék
produto interno skaláris szorzat
Produto Interno Bruto Bruttó hazai termék
produto mineiro bányászati termék
produto nacional bruto bruttó nemzeti termék
Produto vetorial Vektoriális szorzat
Produtor cinematográfico Filmproducer
produtos termék
produtos agro-químicos agrokémiai
produtos agrícolas mezőgazdasági termék
produtos agrícolas processados feldolgozott mezőgazdasági termény
produtos alimentares élelem
produtos alimentares processados feldolgozott élelmiszer
produtos anti-corrosivos korróziógátló anyag
produtos de captura kifogott halmennyiség
produtos de consumo fogyasztási termék
produtos de decaímento bomlástermék
produtos de degradação lebomlási termék
produtos de madeira fatermék
produtos de origem animal állati termék
produtos diversos vegyes termék
produtos farmacêuticos gyógyszer
produtos florestais erdészeti termék
produtos fotoquímicos fotokémiai termék
produtos industriais ipari termék
produtos inflamáveis éghető termék
produtos lácteos tejtermék
produtos metálicos fémtermék
produtos mineiros bányászati termék
produtos naturais természetes anyag
produtos perecíveis nem tartós cikkek
produtos perigosos veszélyes áruk
produtos proteicos fehérjetermék
produtos químicos vegyi termék
produtos químicos perigosos veszélyes vegyianyag export
produtos têxteis szövetanyag
produzir okoz
produção agrícola agrártermelés szabályozása
produção animal állatszaporítás
produção biológica biológiai termelés
produção de adubo trágyatermelés
produção de alimentos élelmiszertermelés
produção de culturas növénytermesztés
produção de energia energiatermelés
produção de energia eléctrica elektromos energiatermelés
produção de petróleo olajtermelés
produção florestal erdészeti termelés
produção industrial ipari termelés
produção vegetal növénytermesztés
prodígio csodagyerek
proeminente szembetűnő
proeza hőstett
Profecia de Neferty Noferti intelmei
proferir kimond
professor tanár
Professor Charles Xavier X Professzor
Professor Pardal Szaki Dani
professora tanár
profeta próféta
Profiler Körvonalaiban megrajzol
profissionais de saúde egészségügyi hivatás