Português Húngaro
e aí szia
e daí? na és?
E pluribus unum E pluribus unum
e-mail e-mail
e? na és?
EA EA
Eadweard Muybridge Eadweard Muybridge
Eagle Eagle
Easter egg Easter egg
eba juhé
ebanista műbútorasztalos
EBay EBay
Eben Moglen Eben Moglen
Ebionismo Nazarénus
EBM Electronic body music
Eboli Eboli
Ebriedade Ittasság
ebulioscópio ebullioszkóp
EC Electronically Controlled
eca pfuj
Ecaterimburgo Jekatyerinburg
echarpe sál
Echinacea Lángvörös kasvirág
Echinoidea Tengerisünök
Echium Kígyószisz
Eclesiastes Prédikátor könyve
Ecleticismo Eklektika
Eclipse Eclipse
Eclipse lunar Holdfogyatkozás
eclipse solar napfogyatkozás
Eclogito Eklogit
eclusa csatornazsilip
Eclésia Ekklészia
eclético eklektikus
Eclíptica Ekliptika
ECMA Ecma International
ECMAScript ECMAScript
eco visszhang
eco- öko-
eco-auditoria környezeti kimutatás
Eco-design Eco-design
ecocatástrofes ökokatasztrófa
ecodesenvolvimento ökológiai fejlesztés
ecoedifícios zöld épület
ecofisiologia ökofiziológia
ecogestão e auditoria EK rendelet a környezetgazdálkodásról és auditálásról
ecologia ökológia
ecologia agrícola mezőgazdasági ökológia
ecologia animal állatökológia
ecologia aplicada alkalmazott ökológia
ecologia aquática vízi ökológia
ecologia de populações populációökológia
ecologia do solo földökológia
ecologia florestal erdőökológia
ecologia humana humánökológia
ecologia marinha tengerökológia
ecologia paisagística tájökológia
ecologia política politikai ökológia
ecologia vegetal növényökológia
ecologista ökológus
ecomarketing ökopiaci tevékenység
Econometria Ökonometria
economia gazdaság
economia agrária agrár-közgazdaságtan
Economia ambiental Környezet-gazdaságtan
Economia da Albânia Albánia gazdasága
Economia da República Popular da China Kína gazdasága
Economia da Ucrânia Ukrajna gazdasága
economia das pescas halgazdaságtan
economia de energia energiagazdaságtan
Economia de escala Mérethozadék
economia de mercado piacgazdaság
economia do ambiente cégek környezetgazdaságtana
economia dual kettős gazdaság
Economia e negócios Közgazdaságtan
economia empresarial vállalatgazdaságtan
economia florestal erdőgazdaságtan
economia industrial ipargazdaságtan
Economia matemática Matematikai közgazdaságtan
economia monetária monetáris gazdaság
economia nacional nemzetgazdaság
Economia neoclássica Neoklasszikus közgazdaságtan
Economia social Szociális gazdaság
economista közgazdász
económico takarékos
econômico takarékos
ecoprodutos környezetbarát termék
ecossistema ökoszisztéma
ecossistema antárctico antarktiszi ökoszisztéma
ecossistema aquático vízi ökoszisztéma
ecossistema costeiro parti ökoszisztéma
ecossistema de água doce édesvízi ökoszisztéma
ecossistema florestal erdei ökoszisztéma
ecossistema insular szigetszerű ökoszisztéma
ecossistema internacionalmente importante nemzetközileg fontos ökoszisztéma
ecossistema marinho tengeri ökoszisztéma
ecossistema árctico arktikus ökoszisztéma
ecossistemas ökoszisztéma
ecotaxas környezeti adó
ecotipos ökotípus
ecotoxicidade ökotoxicitás
ecotoxicologia ökotoxikológia
ecoturismo ökoturizmus
ecrã képernyő
Ectoderme Ektoderma
ectoplasma ektoplazma
ecumenismo ökumenizmus
ecólogo ökológus
Ed Greenwood Ed Greenwood
edafologia edafológia
Edam Edámi
Edaphosaurus Edaphosaurus
Edda em verso Edda-énekek
Eddas Edda Művek
Eddie Irvine Eddie Irvine
Eddie Murphy Eddie Murphy
Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe
Edgar da Escócia Edgar angol király
Edgar de Inglaterra Edgar angol király
Edgar Degas Edgar Degas
Edgar Mitchell Edgar Mitchell
Edgar Rice Burroughs Edgar Rice Burroughs
EDI EDI
edificação építés
edifício épület