Obteve 5 resultados para o termo de pesquisa Passage
ENInglêsPTPortuguês
passage(n)[books] passagem(n){f}[books]
passage(n)[general] passagem(n){f}[general]
passage(n)[travel] travessia(n){f}[travel]
passage(n)[travel] cruzamento(n){m}[travel]
passage(n)[books] trecho(n){m}[books]

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de passagePTTraduções
cycle[space]xe đạp
baptism[change of heart]lể rữa tội(n)
question[argument]câu hỏi
travel[transport]du lịch
sail[transport]buồm(n v)
ford[transport]chỗ cạn
run[nature]chạy
phrase[language]cụm từ
corridor[entry]hành lang
literature[the written word](informalvăn chương
battle[fight]trận đánh
data[item in a log]dữ liệu
information[item in a log]thông tin
door[building]cửa
article[section]mạo từ
chapter[excerpt]chương
road[passageway]đường
set[sequence]tập hợp
journey[travel]hành trình
walk[path]đi bộ