Obteve 27 resultados para o termo de pesquisa mind
EN Inglês PT Português
mind (v) [baby] tomar conta (v) [baby]
mind menteo
mind (n) [mental faculty] intelecto (n) {m} [mental faculty]
mind (n) [thought] crença (n) {f} [thought]
mind (n) [feelings] cabeça (n) {f} [feelings]
EN Inglês PT Português
mind (n) [mental faculty] mente (n) {f} [mental faculty]
mind (n) [feelings] mente (n) {f} [feelings]
mind (n) [brain] mente (n) {f} [brain]
mind mente {f}
mind (v) [behavior] obedecer (v) [behavior]
mind (v) [objection] incomodar-se (v) [objection]
mind (v) [objection] importar-se (v) [objection]
mind observar
mind (v) [attention] ficar atento para (v) [attention]
mind (v) [attention] considerar (v) [attention]
mind (v) [baby] cuidar (v) [baby]
mind (v) [danger] prestar atenção a (v) [danger]
mind (n) [thought] entendimento (n) {m} [thought]
mind (n) [thought] opinião (n) {f} [thought]
mind (n) [thought] ponto de vista (n) {m} [thought]
mind (v) [attention] prestar atenção em (v) [attention]
mind (v) [be careful] ficar atento (v) [be careful]
mind (v) [be careful] ter cuidado (v) [be careful]
mind (v) [be careful] tomar cuidado (v) [be careful]
mind (v) [be careful] ser cuidadoso (v) [be careful]
mind (v) [be careful] prestar atenção (v) [be careful]
mind (v) [attention] prestar atenção (v) [attention]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de mind PT Traduções
heed [listen to] bekymra sig om
respect [listen to] aktning (u)
hear [listen to] åhöra
attend to [listen to] expediera
recognize [perception] känna igen
discern [perception] urskilja
discriminate [perception] skilja
distinguish [perception] urskilja
notice [perception] iakttaga
regard [attention] betrakta
note [attention] ton (u)
thought [attention] tanke (u)
consideration [attention] omtanke (u)
intellect [property] förstånd {n}
mentality [property] mentalitet (u)
genius [property] snille
brain [property] förstånd {n}
wit [intelligence] kvickhuvud
reasoning [intelligence] resonemang {n}
comprehension [intelligence] fattningsförmåga (u)