Obteve 7 resultados para o termo de pesquisa fly
EN Inglês PT Português
fly (v) [movement] sair voando (v) [movement]
fly voar
fly (v) [general] voar (v) [general]
fly (v) [movement] voar (v) [movement]
fly (n) [entomology] mosca (n) {f} [entomology]
EN Inglês PT Português
fly (v) [movement] zunir (v) [movement]
fly (n v adj) [act of flying] voo (n v adj) [act of flying]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de fly PT Traduções
lead [activity] chì
brush [sail] bàn chải
whip [flutter] roi
insect [animal] sâu bọ
gnat [animal] ruồi nhuế (n)
elapse [time] trôi qua (v)
bug [arthropod] rệp (n)
beetle [arthropod] bọ cánh cứng
ant [arthropod] kiến
butterfly [arthropod] bươm bướm