Obteve 8 resultados para o termo de pesquisa determined
ENInglêsPTPortuguês
determined(a)[behavior] determinado(a)[behavior]
determined(adj)[decided or resolute] determinado(adj)[decided or resolute]
determined(a)[behavior] tenaz(a){f}[behavior]
determined(a)[behavior] resoluto(a)[behavior]
determined(adj)[decided or resolute] resoluto(adj)[decided or resolute]
ENInglêsPTPortuguês
determined(a)[behavior] decidido(a)[behavior]
determined(adj)[decided or resolute] decidido(adj)[decided or resolute]
determined(a)[behavior] firme(a)[behavior]

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de determinedPTTraduções
domineering[assertive]apodyktyczny{Ü|pl|}
energetic[assertive]bojowy
forward[assertive]naprzód
aggressive[assertive]agresywny
solid[firm]wytrzymały
intent[aspiring]intencja{f}
promising[aspiring]obiecujący
ambitious[aspiring]ambitny
certain[inevitable]niejaki
infallible[inevitable]nieomylny
destined[inevitable]przeznaczony
sure[inevitable]pewnie
intended[dictated]przeznaczony
constant[character trait]stała{f}
adamant[character trait](formalzdecydowany
reliable[character trait]spolegliwy
resolute[character trait]śmiały
steadfast[character trait]oddany
firm[character trait]firma{f}
tenacious[unrelenting]lepki