Obteve 13 resultados para o termo de pesquisa butt
ENInglêsPTPortuguês
butt(n)[sports - shooting](slang) alvo(n){m}[sports - shooting]
butt(n)[body](slang) traseiro(n){m}[body]
butt(n)[body](slang) bunda(n){f}[body]
butt(n v)[buttocks](slang) bunda(n v){f}[buttocks]
butt(n)[body](slang) bumbum(n){m}[body]
ENInglêsPTPortuguês
butt(n)[body](slang) nádegas(n){f}[body]
butt(n v)[buttocks](slang) nádegas(n v){f}[buttocks]
butt(n)[body](slang) assento(n){m}[body]
butt(slang) nádega{f}
butt(n)[sports - shooting](slang) mira(n){f}[sports - shooting]
butt(n)[cigarette](slang) guimba(n){f}[cigarette]
butt(n)[cigarette](slang) toco de cigarro(n){m}[cigarette]
butt(n v)[buttocks](slang) cu(n v)[buttocks]

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de buttPTTraduções
ass[bottom]mông đít
bottom[stump]đáy
tail[stump](informalđuôi
touch[abut]đạt tới
booby[person](informalchim điên(n)
idiot[person](pej.thằng ngốc
end[aim]kết thúc
background[back]nền(at the bottom)
push[jab]
dig[jab]đào