Português Tcheco
Trebinje Trebinje
Trebizonda Trabzonská provincie
Trebišov Okres Trebišov
Treblinka Treblinka
Treboniano Galo Trebonianus Gallus
trecho výňatek
treinador kouč
treinamento vzdělávání
treinar trénovat
Trekking Tramping
trem vlak
trema dvě tečky
tremendo obdivuhodný
tremer třást se
tremor zemětřesení
tremular třepetat
Tremy de Sagita Betelgeuze
Trent Reznor Trent Reznor
Trentino-Alto Ádige Trentino-Alto Adige
Trento Trento
Trenton Trenton
Trenčín Trenčínský kraj
treonina threonin
trepada mrd
trepanação trepanace
trepar šukat
Treponema pallidum Syfilis
tresandar páchnout
trevas tma
Treviso Treviso
trevo trojlístek
treze třináct
trezentas třista
trezentos třista
TRIAC Triak
Triangulum Souhvězdí Trojúhelníku
Triangulum Australe Souhvězdí Jižního trojúhelníku
tribo kmen
Tribo de Benjamim Benjamín
Tribo de Dã Den
Tribo de Judá Judské království
Tribos de Israel Izraelský národ
tribuna galerie
tribunal soud
tribunal de justiça dvůr soudní
Tribunal de Justiça da União Europeia Evropský soudní dvůr
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias Soudní dvůr Společenství
Tribunal de Justiça Europeu Evropský soudní dvůr
Tribunal de Justiça Internacional Mezinárodní soudní dvůr
Tribunal de segunda instância Odvolací soud
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Evropský soud pro lidská práva