Português Tcheco
solteira stará panna
solteiro svobodný
solteirona stará panna
solteirão starý mládenec
solubilidade rozpustnost
solucionar vyřešit
Soluto Homogenní směs
solução řešení
solvabilidade solvence
solvente solventní
solventes rozpouštědlo
solventes orgânicos rozpouštědlo organické
solvência solvence
solyanka soljanka
Solyaris Solaris
solário solárium
solúvel rozpustný
som zvuk
Som do Quirguistão Sumec velký
soma sčítání
soma de verificação kontrolní součet
somali Somálec
somaliano Somálec
Somalilândia Somaliland
somar sečíst
Somatostatina Somatostatin
sombra přízrak
Sombra de chuva Chinook
Sombragrís Stínovlas
sombras stín
sombreado stín
sombrear stínit
sombrinha deštník
sombrio tmavý
Somerset Somerset
Somerset House Somerset House
Somme Samara
Somogy Somogy
Somália Somálsko
sonambulismo náměsíčnost
sonata sonáta
Sonata Arctica Sonata Arctica
Sonda Cassini-Huygens Mise Cassini-Huygens
Sonda Darwin Darwin
Sonda Dawn Dawn
Sonda ExoMars ExoMars
Sonda Fobos-Grunt Fobos-Grunt
Sonda Genesis Genesis
Sonda Giotto Giotto di Bondone
Sonda New Horizons New Horizons
Sonda Phobos Program Fobos
Sonda Phoenix Phoenix
sondagens de opinião průzkum mínění
sondagens de opinião pública průzkum mínění veřejného
Sonderkommando Sonderkommando
Sondrio Provincie Sondrio
soneto sonet
Songs of Faith and Devotion Songs of Faith and Devotion
sonhador snílek
sonhar snít
sonhar acordado snít
sonho kobliha
sonho acordado snění
Sonho lúcido Lucidní snění
Sonic Ježek Soník
Sonic the Hedgehog Ježek Soník
Sonja da Noruega Soňa
Sonja Elen Kisa Sonja Elen Kisa
Sonja Henie Sonja Henie
sono spánek
sonolento ospalý
Sonoquímica Sonochemie
Sony Sony
Sony Ericsson Sony Ericsson
Sonya Blade Soňa
Sonância Celý tón
sopa polévka
Sophia Sofie
Sophia Loren Sofia Lorenová
soporífero uspávadlo
soporífico uspávadlo
Sopot Sopoty
soprano soprán
soprar vát