Obteve 3 resultados para o termo de pesquisa utpräglad
Ir para
SV Sueco PT Português
utpräglad (a) [accent] forte (a) {m} [accent]
utpräglad (a) [accent] pronunciado (a) [accent]
utpräglad (a) [accent] marcado (a) [accent]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de utpräglad PT Traduções
klar [lätt att uppfatta] acabado
skarp [lätt att uppfatta] agudo
enkel [lätt att uppfatta] simplório
distinkt [lätt att uppfatta] distinto
påfallande [lätt att uppfatta] proeminente
markant [lätt att uppfatta] proeminente
uppenbar [lätt att uppfatta] óbvio
ohöljd [lätt att uppfatta] espontâneo
otvetydig [lätt att uppfatta] lúcido
tydlig [lätt att uppfatta] distinto
ovedersäglig [tydlig] inegável
självklar [tydlig] obvio
påtaglig [tydlig] concreto {m}
ofrånkomlig [tydlig] inelutável
obestridlig [tydlig] indisputável
öppen [tydlig] às claras
viss [given] certo
definitiv [given] lúcido
otvivelaktig [given] indiscutível
obetingad [given] incontestável