Obteve 13 resultados para o termo de pesquisa utan tvivel
SVSuecoPTPortuguês
utan tvivel(a)[säker] indubitável(a)[säker]
utan tvivel(o)[säkerhet] inquestionavelmente(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] sem dúvida(o)[säkerhet]
utan tvivel(a)[säker] seguro(a){m}[säker]
utan tvivel(a)[säker] certo(a)[säker]
SVSuecoPTPortuguês
utan tvivel(o)[säkerhet] certo(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] claramente(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] indubitavelmente(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] obviamente(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] evidentemente(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] visivelmente(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] sem a menor dúvida(o)[säkerhet]
utan tvivel(o)[säkerhet] decididamente(o)[säkerhet]

SVPTTraduções para utan

utan(prep adv conj n)[rather] mas(prep adv conj n)[rather]
utan(prep adv conj n)[rather] porém(prep adv conj n)[rather]
utan(a)[allmän] destituído de(a)[allmän]
utan(o)[blottad på] destituído de(o)[blottad på]
utan(o)[brist] destituído de(o)[brist]
utan(o)[förråd] destituído de(o)[förråd]
utan(a)[allmän] desprovido de(a)[allmän]
utan(o)[blottad på] desprovido de(o)[blottad på]
utan(o)[brist] desprovido de(o)[brist]
utan(o)[förråd] desprovido de(o)[förråd]

SVPTTraduções para tvivel

tvivel(n)[känslor]{n} desconfiança(n){f}[känslor]
tvivel(n)[känslor]{n} descrédito(n){m}[känslor]
tvivel(n)[känslor]{n} suspeita(n){f}[känslor]
tvivel(n)[tveksamhet]{n} dúvida(n){f}[tveksamhet]
tvivel(n)[tveksamhet]{n} incerteza(n){f}[tveksamhet]
tvivel(n)[tveksamhet]{n} hesitação(n){f}[tveksamhet]
tvivel(n)[allmän]{n} descrença(n){f}[allmän]
tvivel(n)[allmän]{n} incredulidade(n){f}[allmän]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de utan tvivelPTTraduções
nog[otvivelaktigt]o
säkert[otvivelaktigt]certo
säkerligen[otvivelaktigt]asseguradamente
absolut[otvivelaktigt]absolutamente
antagligen[förmodligen]supostamente
väl[förmodligen]bem{m}
troligen[förmodligen]provavelmente
sannolikt[förmodligen]provavelmente
otvivelaktigt[förmodligen]decididamente
obetingat[obestridligen]completamente
avgjort[obestridligen]determinadamente
med visshet[med säkerhet]convicto
bestämt[med säkerhet]decididamente
verkligen[i sanning]realmente
faktiskt[i sanning]realmente
minsann[i sanning]deveras
sannerligen[i sanning]verdade{f}
kanske[antagligen]possivelmente
måhända[antagligen]talvez
förmodligen[antagligen]presumidamente