Obteve 4 resultados para o termo de pesquisa trafik
Ir para
SV Sueco PT Português
trafik (n v) [exchange or flux of information, messages or data] (u) trânsito (n v) {m} [exchange or flux of information, messages or data]
trafik (n v) [pedestrians or vehicles on roads or on the air] (u) trânsito (n v) {m} [pedestrians or vehicles on roads or on the air]
trafik (n v) [exchange or flux of information, messages or data] (u) tráfego (n v) {m} [exchange or flux of information, messages or data]
trafik (n v) [pedestrians or vehicles on roads or on the air] (u) tráfego (n v) {m} [pedestrians or vehicles on roads or on the air]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de trafik PT Traduções
schackrande [näringsfång] n tráfico {m}
kommunikation [samfärdsel] (u comunicação {f}
utbyte [samfärdsel] n safra {f}
förbindelse [samfärdsel] (u conexão {f}
gående [samfärdsel] n andarilho {m}
fart [samfärdsel] (u velocidade {f}
samfärdsel [drift] trânsito {m}
aktivitet [drift] (u atividade {f}
drift [företag] (u vontade {f}
industri [företag] (u indústria {f}
affär [företag] (u lojas
verksamhet [företag] (u companhia {f}
massa [myller] (u ralé {f}
trängsel [myller] (u turba
gytter [myller] n agregação {f}
röra [myller] comover
drivande [skötsel] flutuando
arbete [skötsel] n trabalho {m}
försäljning [köpenskap] (u marketing {m}
affärsverksamhet [köpenskap] (u actividades empresariais