Obteve 65 resultados para o termo de pesquisa tanklös
SVSuecoPTPortuguês
tanklös(a)[person] amalucado(a)[person]
tanklös(a)[person] doidivanas(a){m}[person]
tanklös(a)[kommentar] doidivanas(a){m}[kommentar]
tanklös(a)[allmän] doidivanas(a){m}[allmän]
tanklös(a)[uppförande] estouvado(a)[uppförande]
SVSuecoPTPortuguês
tanklös(a)[person] estouvado(a)[person]
tanklös(a)[kommentar] estouvado(a)[kommentar]
tanklös(a)[allmän] estouvado(a)[allmän]
tanklös(a)[uppförande] amalucado(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] doidivanas(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[kommentar] amalucado(a)[kommentar]
tanklös(a)[allmän] amalucado(a)[allmän]
tanklös(a)[uppförande] doido(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] maluco(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] sem pensar(a)[uppförande]
tanklös(a)[person] sem pensar(a)[person]
tanklös(a)[kommentar] sem pensar(a)[kommentar]
tanklös(a)[allmän] sem pensar(a)[allmän]
tanklös(a)[uppförande] aparvalhado(a)[uppförande]
tanklös(a)[allmän] desligado(a){m}[allmän]
tanklös(a)[kommentar] desligado(a){m}[kommentar]
tanklös(a)[person] desligado(a){m}[person]
tanklös(a)[uppförande] desligado(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] impensado(a)[uppförande]
tanklös(a)[allmän] impetuoso(a)[allmän]
tanklös(a)[kommentar] impetuoso(a)[kommentar]
tanklös(a)[person] impetuoso(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] impetuoso(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] irrefletido(a)[uppförande]
tanklös(a)[allmän] leviano(a)[allmän]
tanklös(a)[kommentar] leviano(a)[kommentar]
tanklös(a)[person] leviano(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] leviano(a)[uppförande]
tanklös(a)[allmän] descuidado(a)[allmän]
tanklös(a)[allmän] imprudente(a)[allmän]
tanklös(a)[kommentar] imprudente(a)[kommentar]
tanklös(a)[person] imprudente(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] imprudente(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] atrevido(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[oförnuftig] estúpido(a){m}[oförnuftig]
tanklös(a)[uppförande] bronco(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] tonto(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] bobo(a)[uppförande]
tanklös(a)[oförnuftig] irracional(a)[oförnuftig]
tanklös(a)[allmän] insensato(a)[allmän]
tanklös(a)[kommentar] insensato(a)[kommentar]
tanklös(a)[oförnuftig] insensato(a)[oförnuftig]
tanklös(a)[person] insensato(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] insensato(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] audacioso(a)[uppförande]
tanklös(a)[kommentar] descuidado(a)[kommentar]
tanklös(a)[person] descuidado(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] descuidado(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] ingênuo(a)[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] inocente(a){m}[uppförande]
tanklös(a)[uppförande] desrespeitoso(a)[uppförande]
tanklös(a)[allmän] no escuro(a)[allmän]
tanklös(a)[kommentar] no escuro(a)[kommentar]
tanklös(a)[person] no escuro(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] no escuro(a)[uppförande]
tanklös(a)[oförnuftig] sem sentido(a)[oförnuftig]
tanklös(a)[allmän] às cegas(a)[allmän]
tanklös(a)[kommentar] às cegas(a)[kommentar]
tanklös(a)[person] às cegas(a)[person]
tanklös(a)[uppförande] às cegas(a)[uppförande]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de tanklösPTTraduções
barnasinnad[lik ett barn]imaturo
trohjärtad[lik ett barn]pueril
oerfaren[lik ett barn]verde{m}
okritisk[lik ett barn]sem senso crítico
oförståndig[lik ett barn]impolítico
sorglös[lik ett barn]despreocupado
naiv[lik ett barn]pueril
omedveten[lik ett barn]incônscio(adj n)
okonstlad[lik ett barn]espontâneo
barnslig[lik ett barn]imaturo
obekymrad[sorglös]despreocupado
gladlynt[sorglös]descontraído
obetänksam[sorglös]irrefletido
sangvinisk[sorglös]sanguíneo(adj n v)
ostadig[sorglös]variável{f}
flyktig[sorglös]fugaz
ytlig[sorglös]superficial
lättsinnig[sorglös]desprecatado
lättfärdig[sorglös]impúdico(adj n v)
lösaktig[sorglös]promíscuo