Obteve 3 resultados para o termo de pesquisa svärm
Ir para
SV Sueco PT Português
svärm (n v) [large number of insects] (u) nuvem (n v) {f} [large number of insects]
svärm (n v) [large number of insects] (u) enxame (n v) [large number of insects]
svärm (n v) [large number of insects] (u) correição (n v) [large number of insects] (n v)

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de svärm PT Traduções
massa [myckenhet] (u ralé {f}
antal [myckenhet] n quantidade {f}
rikedom [myckenhet] (u abundância {f}
bunt [myckenhet] (u monte {m}
laddning [myckenhet] carga {f}
stim [myckenhet] n cardume {m}
mängd [myckenhet] (u quantia {f}
gytter [vimmel] n agregação {f}
trängsel [vimmel] (u turba
konglomerat [vimmel] n conglomerado {m}
ström [vimmel] (u electricidade
flod [vimmel] (u rios
hav [vimmel] n mares
myller [vimmel] n massa {f}
samhälle [koloni] n comunidade {f}
grupp [folkhop] (u grupo {m}
styrka [folkhop] (u forte {m}
krets [folkhop] (u circuito {m}
lag [folkhop] (u direito {m}
klick [folkhop] (u panelinha {f}