Obteve 38 resultados para o termo de pesquisa sticka
SV Sueco PT Português
sticka (informal) agulha {f}
sticka (v) [föremål] (informal) esfaquear (v) [föremål]
sticka (v) [insekter] (informal) esfaquear (v) [insekter]
sticka (v) [kniv] (informal) esfaquear (v) [kniv]
sticka (v) [fysisk förnimmelse] (informal) picar (v) [fysisk förnimmelse]
SV Sueco PT Português
sticka (v) [föremål] (informal) picar (v) [föremål]
sticka (v) [insekter] (informal) picar (v) [insekter]
sticka (v) [kniv] (informal) picar (v) [kniv]
sticka (n v) [of an insect: to bite] (informal) picar (n v) [of an insect: to bite]
sticka (n v) [a long piece cut or rent off; a sharp, slender fragment] (informal) lasca (n v) {f} [a long piece cut or rent off; a sharp, slender fragment]
sticka (n v) [To pierce or wound with pointed object] (informal) esfaquear (n v) [To pierce or wound with pointed object]
sticka (v) [fysisk förnimmelse] (informal) formigar (v) [fysisk förnimmelse]
sticka (v) [lemmar] (informal) formigar (v) [lemmar]
sticka (v) [rörelse] (informal) botar (v) [rörelse]
sticka (v) [föremål] (informal) ferroar (v) [föremål]
sticka (v) [insekter] (informal) ferroar (v) [insekter]
sticka (v) [kniv] (informal) ferroar (v) [kniv]
sticka (v) [kläder] (informal) tricotar (v) [kläder]
sticka (n v) [long, sharp fragment of material, often wood] (informal) farpa (n v) {f} [long, sharp fragment of material, often wood]
sticka (v) [föremål] (informal) espetar (v) [föremål]
sticka (v) [insekter] (informal) morder (v) [insekter]
sticka (v) [kniv] (informal) morder (v) [kniv]
sticka (n v) [of an insect: to bite] (informal) morder (n v) [of an insect: to bite]
sticka (v) [allmän] (informal) ir embora (v) [allmän]
sticka (v) [move or run away quickly] (informal) dar no pé (v) [move or run away quickly] (informal)
sticka (v) [rörelse] (informal) colocar (v) [rörelse]
sticka (v) [lägga] (informal) enfiar (v) [lägga]
sticka (v) [medicin] (informal) enfiar (v) [medicin]
sticka (v) [rörelse] (informal) por (v) [rörelse]
sticka (v) [föremål] (informal) morder (v) [föremål]
sticka (v) [insekter] (informal) espetar (v) [insekter]
sticka (v) [kniv] (informal) espetar (v) [kniv]
sticka (v) [lägga] (informal) espetar (v) [lägga]
sticka (v) [medicin] (informal) espetar (v) [medicin]
sticka (n v) [To pierce or wound with pointed object] (informal) apunhalar (n v) [To pierce or wound with pointed object]
sticka (v) [föremål] (informal) apunhalar (v) [föremål]
sticka (v) [insekter] (informal) apunhalar (v) [insekter]
sticka (v) [kniv] (informal) apunhalar (v) [kniv]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de sticka PT Traduções
stoppa [föra in tråd] 繕う (adj adv int v)
träda [föra in tråd] 停止 (n)
smita [bryta upp] 逃げる (v)
desertera [rymma] 脱走する (n adj v)
försvinna [rymma] 消える (v)
fly [rymma] 逃げる (v)
avvika [rymma] 離れる (v)
springa [skubba] 走る (hashiru)
ränna [skubba] (u トレンチ (n v)
stift [syl] n 教区
krok [syl] (u 釣り鉤 (n)
visare [syl] (u 文字盤 (n v)
tagg [syl] (u タグ (n v)
brosch [syl] (u ブローチ (burōchi)
smärta [göra ont] (u 痛める (v adj n)
värka [göra ont] 痛い (v n)
skära [göra ont] 切る
knipa [göra ont] (u 板挟み (v n)
bränna [göra ont] やけどする (n v)
riva [göra ont] 引き裂く (v n)