Obteve 6 resultados para o termo de pesquisa ställning
SV Sueco PT Português
ställning (v n) [resolute, unwavering position] (u) posto (v n) {m} [resolute, unwavering position]
ställning (v n) [resolute, unwavering position] (u) posição (v n) {f} [resolute, unwavering position]
ställning (v adj n) [position in society] (u) reputação (v adj n) {m} [position in society]
ställning (n) [one's status with regard to circumstances] (u) situação (n) {f} [one's status with regard to circumstances]
ställning (n) [position of employment] (u) situação (n) {f} [position of employment]
SV Sueco PT Português
ställning (n) [state of affairs] (u) situação (n) {f} [state of affairs]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de ställning PT Traduções
situation [läge] (u situação {f}
förhållanden [läge] n rumo das coisas {m}
författning [läge] (u Direito administrativo
stämning [läge] (u ambiência (n)
villkor [läge] n condição {f}
kasus [läge] (invariable caso {m}
tillstånd [läge] n autorizações
stöd [stativ] n graça {f}
kroppsställning [hållning] posição {f}
jobb [anställning] n ofício {m}
tjänst [anställning] (u favor {m}
yrke [anställning] n trabalho {m}
post [anställning] (u posição {f}
syssla [anställning] função {f}
arbete [anställning] n trabalho {m}
ämbete [anställning] n cargo {m}
placering [anställning] (u local {m}
säte [anställning] n posição {f}
mandat [anställning] n mandatos
stol [anställning] (u assento {m}