Obteve um resultado para o termo de pesquisa specialitet
Ir para
SV Sueco PT Português
specialitet (n) [that in which one specializes] (u) especialidade (n) {f} [that in which one specializes]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de specialitet PT Traduções
fält [fack] n field
gren [fack] (u branch
gebit [fack] (u territory
sfär [fack] (u orb
bransch [fack] (u branch
kategori [fack] (u category
klass [fack] (u swag
avdelning [fack] (u compartment
sektion [fack] section
område [fack] n precinct {n}
egenhet [utmärkande drag] (u trait (formal)
detalj [utmärkande drag] (u datail
särdrag [utmärkande drag] n quality
fack [verksamhetsgren] n pigeon-hole
yrke [verksamhetsgren] n occupation
affärsgren [verksamhetsgren] (u line of business
näring [verksamhetsgren] (u nourishment
näringsgren [verksamhetsgren] branch of activity
domän [område] (u demesne
kännetecken [särmärke] characteristic