Obteve 8 resultados para o termo de pesquisa smak
SVSuecoPTPortuguês
smak(n)[natural or innate talent or aptitude](u) aptidão(n){f}[natural or innate talent or aptitude]
smak(n)[natural or innate talent or aptitude](u) dom(n){m}[natural or innate talent or aptitude]
smak(n v)[a variety (of taste)](u) sabor(n v){m}[a variety (of taste)]
smak(n v)[the quality produced by the sensation of taste](u) sabor(n v){m}[the quality produced by the sensation of taste]
smak(n v)[implicit set of preferences](u) gosto(n v){m}[implicit set of preferences]
SVSuecoPTPortuguês
smak(n v)[the quality produced by the sensation of taste](u) gosto(n v){m}[the quality produced by the sensation of taste]
smak(n)[natural or innate talent or aptitude](u) talento(n){m}[natural or innate talent or aptitude]
smak(n v)[implicit set of preferences](u) paladar(n v){m}[implicit set of preferences]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de smakPTTraduções
tanke[åsikt](upensamento{m}
känsla[åsikt](upressentimento{m}
mening[åsikt](uopinião{f}
tro[åsikt]achar
övertygelse[åsikt](uconvicção{f}
idé[åsikt](uideia{f}
stämning[åsikt](uambiência(n)
förnimmelse[åsikt]sensação{f}
uppfattning[åsikt](uopinião{f}
tycke[vilja]nopinião{f}
lust[vilja](udesejo{m}
önskan[vilja]ndesejo{m}
behag[vilja]ngraciosamente
hunger[aptit](ufome{f}
stil[krydda](ujeito{m}
chic[krydda]chique
färg[krydda](utinta{f}
raffinemang[krydda]nrefinamento{m}
intresse[sinne för]njuro{m}
anlag[sinne för]ntendência{f}