Obteve 169 resultados para o termo de pesquisa skarp
SV Sueco PT Português
skarp (adj adv) [having an offensive or intense odor or flavor] forte (adj adv) {m} [having an offensive or intense odor or flavor]
skarp (a) [abrupt] repentino (a) [abrupt]
skarp (a) [bild] agudo (a) [bild]
skarp (a) [föremål] agudo (a) [föremål]
skarp (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)] agudo (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)]
SV Sueco PT Português
skarp (a) [kritik] agudo (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] agudo (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] agudo (a) [lukta]
skarp (a) [ord] agudo (a) [ord]
skarp (adj n v) [sensitive] agudo (adj n v) [sensitive]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] agudo (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] agudo (a) [smak]
skarp (a) [utseende] agudo (a) [utseende]
skarp (a) [bild] duro (a) {m} [bild]
skarp (a) [dom] duro (a) {m} [dom]
skarp (a) [föremål] duro (a) {m} [föremål]
skarp (a) [kritik] duro (a) {m} [kritik]
skarp (a) [ljud] duro (a) {m} [ljud]
skarp (a) [lukta] duro (a) {m} [lukta]
skarp (a) [ord] duro (a) {m} [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] duro (a) {m} [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] duro (a) {m} [smak]
skarp (a) [utseende] duro (a) {m} [utseende]
skarp (a) [ljus] vivo (a) [ljus]
skarp (a) [dom] crítico (a) {m} [dom]
skarp (a) [grad] magnificamente (a) [grad]
skarp (a) [grad] esplendidamente (a) [grad]
skarp (a) [grad] brilhantemente (a) [grad]
skarp (a) [grad] com brilhantismo (a) [grad]
skarp (a) [grad] excelente (a) [grad]
skarp (a) [bild] árido (a) [bild]
skarp (a) [föremål] árido (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] árido (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] árido (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] árido (a) [lukta]
skarp (a) [ord] árido (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] árido (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] árido (a) [smak]
skarp (a) [utseende] árido (a) [utseende]
skarp (a) [intelligens] brilhante (a) [intelligens]
skarp (a) [ljus] brilhante (a) [ljus]
skarp (a) [grad] formidável (a) [grad]
skarp (a) [grad] sensacional (a) [grad]
skarp (a) [ljus] intenso (a) [ljus]
skarp (a) [kritik] áspero (a) [kritik]
skarp (a) [abrupt] brusco (a) [abrupt]
skarp (a) [grad] tremendo (a) [grad]
skarp (a) [intelligens] esperto (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] inteligente (a) [intelligens]
skarp (a) [bild] mordaz (a) [bild]
skarp (a) [dom] mordaz (a) [dom]
skarp (a) [föremål] mordaz (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] mordaz (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] mordaz (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] mordaz (a) [lukta]
skarp (a) [ord] mordaz (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] mordaz (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] mordaz (a) [smak]
skarp (a) [utseende] mordaz (a) [utseende]
skarp (a) [kritik] cáustico (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] constrangedor (a) [kritik]
skarp (a) [bild] amargo (a) {m} [bild]
skarp (a) [föremål] amargo (a) {m} [föremål]
skarp (a) [kritik] amargo (a) {m} [kritik]
skarp (a) [ljud] amargo (a) {m} [ljud]
skarp (a) [lukta] amargo (a) {m} [lukta]
skarp (a) [ord] amargo (a) {m} [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] amargo (a) {m} [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] amargo (a) {m} [smak]
skarp (a) [utseende] amargo (a) {m} [utseende]
skarp (a) [bild] picante (a) [bild]
skarp (a) [föremål] picante (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] picante (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] picante (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] picante (a) [lukta]
skarp (a) [ord] picante (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] picante (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] picante (a) [smak]
skarp (adj) [tangy or pungent] picante (adj) [tangy or pungent]
skarp (a) [utseende] picante (a) [utseende]
skarp (a) [bild] desolado (a) [bild]
skarp (a) [föremål] desolado (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] desolado (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] desolado (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] desolado (a) [lukta]
skarp (a) [ord] desolado (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] desolado (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] desolado (a) [smak]
skarp (a) [utseende] desolado (a) [utseende]
skarp (a) [kritik] sarcástico (a) [kritik]
skarp (a) [kritik] ácido (a) {m} [kritik]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] aguçado (adj adv n v) [able to cut easily]
skarp (a) [bild] aguçado (a) [bild]
skarp (a) [föremål] aguçado (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] aguçado (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] aguçado (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] aguçado (a) [lukta]
skarp (a) [ord] aguçado (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] aguçado (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] aguçado (a) [smak]
skarp (a) [utseende] aguçado (a) [utseende]
skarp (a) [ljus] ofuscante (a) [ljus]
skarp (a) [bild] acre (a) {m} [bild]
skarp (a) [föremål] acre (a) {m} [föremål]
skarp (adj adv n v) [having an intense, acrid flavour] acre (adj adv n v) {m} [having an intense, acrid flavour]
skarp (a) [kritik] acre (a) {m} [kritik]
skarp (a) [ljud] acre (a) {m} [ljud]
skarp (a) [lukta] acre (a) {m} [lukta]
skarp (a) [ord] acre (a) {m} [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] acre (a) {m} [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] acre (a) {m} [smak]
skarp (a) [utseende] acre (a) {m} [utseende]
skarp (a) [bild] severo (a) [bild]
skarp (a) [dom] severo (a) [dom]
skarp (a) [föremål] severo (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] severo (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] severo (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] severo (a) [lukta]
skarp (a) [ord] severo (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] severo (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] severo (a) [smak]
skarp (a) [utseende] severo (a) [utseende]
skarp (a) [bild] penetrante (a) [bild]
skarp (a) [föremål] penetrante (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] penetrante (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] penetrante (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] penetrante (a) [lukta]
skarp (a) [ord] penetrante (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] penetrante (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] penetrante (a) [smak]
skarp (a) [utseende] penetrante (a) [utseende]
skarp (adj) [sharp] cortante (adj) [sharp]
skarp (a) [grad] incrível (a) [grad]
skarp (a) [grad] fabuloso (a) [grad]
skarp (a) [grad] maravilhoso (a) [grad]
skarp (a) [grad] soberbo (a) [grad]
skarp (a) [grad] ótimo (a) {m} [grad]
skarp (adj) [tangy or pungent] apimentado (adj) [tangy or pungent] (informal)
skarp (a) [ljus] radiante (a) [ljus]
skarp (a) [ljus] esplendoroso (a) [ljus]
skarp (a) [bild] nítido (a) [bild]
skarp (a) [föremål] nítido (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] nítido (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] nítido (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] nítido (a) [lukta]
skarp (a) [ord] nítido (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] nítido (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] nítido (a) [smak]
skarp (a) [utseende] nítido (a) [utseende]
skarp (a) [bild] incisivo (a) {m} [bild]
skarp (a) [föremål] incisivo (a) {m} [föremål]
skarp (a) [kritik] incisivo (a) {m} [kritik]
skarp (a) [ljud] incisivo (a) {m} [ljud]
skarp (a) [lukta] incisivo (a) {m} [lukta]
skarp (a) [ord] incisivo (a) {m} [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] incisivo (a) {m} [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] incisivo (a) {m} [smak]
skarp (a) [utseende] incisivo (a) {m} [utseende]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] afiado (adj adv n v) [able to cut easily]
skarp (a) [bild] afiado (a) [bild]
skarp (a) [föremål] afiado (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] afiado (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] afiado (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] afiado (a) [lukta]
skarp (a) [ord] afiado (a) [ord]
skarp (adj) [sharp] afiado (adj) [sharp]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] afiado (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] afiado (a) [smak]
skarp (a) [utseende] afiado (a) [utseende]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de skarp PT Traduções
rätvinklig [avhuggen] reto {m}
brant [avhuggen] (u íngrime (adj v n)
lodrät [avhuggen] vertical {f}
tvär [avhuggen] recalcitrante
klar [lätt att uppfatta] acabado
enkel [lätt att uppfatta] simplório
distinkt [lätt att uppfatta] distinto
påfallande [lätt att uppfatta] proeminente
markant [lätt att uppfatta] proeminente
utpräglad [lätt att uppfatta] marcado
uppenbar [lätt att uppfatta] óbvio
ohöljd [lätt att uppfatta] espontâneo
otvetydig [lätt att uppfatta] lúcido
tydlig [lätt att uppfatta] distinto
kvick [spirituell] rápida {f}
spetsig [spirituell] acutângulo
fyndig [spirituell] astucioso
slående [spirituell] n eloquente
bitande [spirituell] mordida {f}
frän [spirituell] forte {m}