Obteve 49 resultados para o termo de pesquisa sjaskig
SVSuecoPTPortuguês
sjaskig(a)[utseende - kvinna] desleixada(a){f}[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] imundo(a)[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[smutsig] emporcalhado(a)[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] emporcalhado(a)[utseende]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] emporcalhado(a)[utseende - kvinna]
SVSuecoPTPortuguês
sjaskig(a)[hotell] de quinta categoria(a)[hotell]
sjaskig(a)[kläder] desalinhado(a)[kläder]
sjaskig(a)[utseende] desalinhado(a)[utseende]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] desalinhado(a)[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[kläder] desmazelada(a){f}[kläder]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] desmazelada(a){f}[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[kläder] desleixada(a){f}[kläder]
sjaskig(a)[smutsig] desleixada(a){f}[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] imundo(a)[utseende]
sjaskig(a)[kläder] relaxada(a){f}[kläder]
sjaskig(a)[smutsig] relaxada(a){f}[smutsig]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] relaxada(a){f}[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[kläder] desalinhada(a)[kläder]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] desalinhada(a)[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[kläder] largada(a){f}[kläder]
sjaskig(a)[smutsig] largada(a){f}[smutsig]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] largada(a){f}[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[kläder] desleixado(a)[kläder]
sjaskig(a)[utseende] desleixado(a)[utseende]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] desleixado(a)[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[smutsig] pobremente(a)[smutsig]
sjaskig(a)[smutsig] sujo(a)[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] sujo(a)[utseende]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] sujo(a)[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[smutsig] pobre(a){m}[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] pobre(a){m}[utseende]
sjaskig(a)[kläder] andrajoso(a)[kläder]
sjaskig(a)[smutsig] andrajoso(a)[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] andrajoso(a)[utseende]
sjaskig(a)[kläder] maltrapilho(a)[kläder]
sjaskig(a)[smutsig] maltrapilho(a)[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] maltrapilho(a)[utseende]
sjaskig(a)[kläder] sujo(a)[kläder]
sjaskig(a)[utseende] pobremente(a)[utseende]
sjaskig(a)[smutsig] andrajosamente(a)[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] andrajosamente(a)[utseende]
sjaskig(adj)[mean; paltry; despicable] tosco(adj)[mean; paltry; despicable]
sjaskig(a)[kläder] relaxado(a){m}[kläder]
sjaskig(a)[utseende] relaxado(a){m}[utseende]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] relaxado(a){m}[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[smutsig] encardido(a)[smutsig]
sjaskig(a)[utseende] encardido(a)[utseende]
sjaskig(a)[utseende - kvinna] encardido(a)[utseende - kvinna]
sjaskig(a)[smutsig] imundo(a)[smutsig]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de sjaskigPTTraduções
sluskig[förfallen]andrajosamente
bakom[förfallen]para trás
eländig[förfallen]arrasado
ruskig[förfallen]péssimo
sliten[förfallen]banal
usel[förfallen]execrável
gemen[usel]comum{m}
nedrig[usel]nefando
skamlig[usel]vergonhoso
småsint[usel]imaturo
tarvlig[usel]ruim
simpel[usel]simples
elak[usel]maléfica{f}
grund[usel](ufundamento{m}
vissen[usel]arrasado
knasig[usel]idiota{m}
ofin[usel]bruto{m}
lumpen[usel]de malandro
ovårdad[trasig]desgrenhado
utsliten[luggsliten]velho{m}