Obteve 12 resultados para o termo de pesquisa särdrag
SV Sueco PT Português
särdrag (n) [detalj] {n} aspecto (n) {m} [detalj]
särdrag (n) [detalj] {n} característica (n) {f} [detalj]
särdrag (n) [person] {n} característica (n) {f} [person]
särdrag (n) [detalj] {n} particularidade (n) {f} [detalj]
särdrag (n) [detalj] {n} detalhe (n) {m} [detalj]
SV Sueco PT Português
särdrag (n) [detalj] {n} particular (n) {m} [detalj]
särdrag (n) [detalj] {n} pormenor (n) {m} [detalj]
särdrag (n) [person] {n} capacidade (n) {f} [person]
särdrag (n) [person] {n} traço (n) {m} [person]
särdrag (n) [person] {n} qualidade (n) {f} [person]
särdrag (n) [person] {n} função (n) {f} [person]
särdrag (n) [person] {n} papel (n) {m} [person]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de särdrag PT Traduções
avvikelse [skillnad] (u onderscheid {n}
diskrepans [skillnad] (u discrepantie {f}
differens [skillnad] (u verschil {n}
divergens [skillnad] (u divergentie {f}
motsats [skillnad] (u contradictie {f}
olikhet [skillnad] (u onderscheid {n}
egenhet [utmärkande drag] (u karaktereigenschap (n)
specialitet [utmärkande drag] (u terrein {n}
detalj [utmärkande drag] (u kleinigheid {f}
symtom [karakteristikum] (u verschijnsel {n}
kriterium [karakteristikum] n criterium {n}
attribut [karakteristikum] n attribuut {n}
symbol [karakteristikum] (u symbool {n}
kännetecken [karakteristikum] teken {n}
slag [beskaffenhet] n veldslag {m}
stil [beskaffenhet] (u stijl {m}
karaktär [beskaffenhet] (u karakter {n}