Obteve 29 resultados para o termo de pesquisa riktigt
SV Sueco PT Português
riktigt (o) [allmän] corretamente (o) [allmän]
riktigt (o) [rätt] apropriadamente (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] apropriadamente (o) [allmän]
riktigt (o) [rätt] devidamente (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] devidamente (o) [allmän]
SV Sueco PT Português
riktigt (o) [övertygelse] asseguradamente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] definitivamente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [rätt] adequadamente (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] adequadamente (o) [allmän]
riktigt (o) [uppriktigt] sinceramente (o) [uppriktigt]
riktigt (o) [uppriktigt] de coração (o) [uppriktigt]
riktigt (o) [rätt] correto (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] correto (o) [allmän]
riktigt (o) [rätt] corretamente (o) [rätt]
riktigt (adv) [in a correct manner] corretamente (adv) [in a correct manner]
riktigt (o) [övertygelse] de fato (o) [övertygelse]
riktigt (o) [rätt] certo (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] certo (o) [allmän]
riktigt (adj adv int n v) [very, extremely] bem (adj adv int n v) {m} [very, extremely]
riktigt (o) [rätt] bem (o) {m} [rätt]
riktigt (o) [allmän] bem (o) {m} [allmän]
riktigt (o) [övertygelse] sem dúvida (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] inquestionavelmente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] inegavelmente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] com certeza (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] positivamente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] absolutamente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] realmente (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] certamente (o) [övertygelse]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de riktigt PT Traduções
i hög grad [synnerligen] de longe
nog [synnerligen] o
bra [allt väl] vantagem {f}
rätt [allt väl] justiça {f}
riktig [allt väl] correto
okej [allt väl] bem {m}
galant [väl] cavalheiresco
lyckligt [väl] feliz
flott [väl] graxa {f}
väl [på rätt sätt] bem {m}
fin [fint] (pej. bonita {f}
tämligen [rätt så] toleravelmente
relativt [rätt så] toleravelmente
någorlunda [rätt så] toleravelmente
ganska [rätt så] toleravelmente