Obteve 6 resultados para o termo de pesquisa realisera
SV Sueco PT Português
realisera (v) [idé] levar a cabo (v) [idé] (informal)
realisera (v) [idé] cumprir (v) [idé]
realisera (v) [idé] realizar (v) [idé]
realisera (v) [idé] pôr em prática (v) [idé]
realisera (v n) [to agree to transfer goods or provide services] vender (v n) [to agree to transfer goods or provide services]
SV Sueco PT Português
realisera (v) [idé] concretizar (v) [idé]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de realisera PT Traduções
slumpa bort [sälja till underpris] vender a preço de banana
dumpa [sälja till underpris] largar
minska [sänka] decrescer
skära ned [sänka] reduzir gastos
reducera [sänka] sobrepujar (formal)
nedsätta [sänka] abaixar
förverkliga [omsätta i handling] concretizar
sätta i verket [omsätta i handling] efectivar
omsätta [omsätta i handling] ter um volume de negócios de
verkställa [genomföra] executar
infria [genomföra] cumprir
genomföra [sätta i verket] pôr em prática
utföra [sätta i verket] dar cabo de
sätta [sätta i verket] sentar
tillfredsställa [förverkliga] satisfazer
motsvara [förverkliga] corresponder
bestrida [förverkliga] contradizer
täcka [förverkliga] cobrir
uppfylla [förverkliga] concretizar
förrätta [göra] celebrar