Obteve 70 resultados para o termo de pesquisa rätt
SVSuecoPTPortuguês
rätt(o)[riktigt] adequadamente(o)[riktigt]
rätt(o)[grad] até um certo grau(o)[grad]
rätt(o)[grad] meio(o){m}[grad]
rätt(n v)[specific type of food] prato(n v){m}[specific type of food]
rätt(n v)[part of a meal] prato(n v){m}[part of a meal]
SVSuecoPTPortuguês
rätt(o)[grad] praticamente(o)[grad]
rätt(a)[sanning] verdadeiro(a)[sanning]
rätt(a)[allmän] verdadeiro(a)[allmän]
rätt(a)[addition] verdadeiro(a)[addition]
rätt(o)[grad] até um certo ponto(o)[grad]
rätt(o)[allmän] adequadamente(o)[allmän]
rätt(o)[grad] bastante(o)[grad]
rätt(a)[rättsvetenskap] legal(a)[rättsvetenskap](informal)
rätt(o)[grad] razoavelmente(o)[grad]
rätt(a)[sanning] correto(a)[sanning]
rätt(o)[riktigt] correto(o)[riktigt]
rätt(a)[korrekt] correto(a)[korrekt]
rätt(adj v)[free from error] correto(adj v)[free from error]
rätt(o)[riktigt] devidamente(o)[riktigt]
rätt(n v)[persons officially assembled under authority of law] assembleia(n v)[persons officially assembled under authority of law](n)
rätt Justiça
rätt(o)[grad] toleravelmente(o)[grad]
rätt(o)[riktigt] apropriadamente(o)[riktigt]
rätt(o)[allmän] apropriadamente(o)[allmän]
rätt(a)[rättsvetenskap] por direito(a)[rättsvetenskap]
rätt(a)[rättsvetenskap] legalmente(a)[rättsvetenskap]
rätt(a)[sanning] devidamente(a)[sanning]
rätt(adj adv int n v)[complying with justice, correct] correto(adj adv int n v)[complying with justice, correct]
rätt(o)[allmän] devidamente(o)[allmän]
rätt(a)[allmän] devidamente(a)[allmän]
rätt(a)[addition] devidamente(a)[addition]
rätt(n v)[tribunal established for the administration of justice] tribunal(n v){m}[tribunal established for the administration of justice]
rätt(n v)[hall, chamber, or place, where justice is administered] tribunal(n v){m}[hall, chamber, or place, where justice is administered]
rätt(a)[rättsvetenskap] legítimo(a)[rättsvetenskap]
rätt justiça{f}
rätt(a)[sanning] bem(a){m}[sanning]
rätt(a)[korrekt] certo(a)[korrekt]
rätt(adj adv int n v)[in a correct manner] certo(adj adv int n v)[in a correct manner]
rätt(adj adv int n v)[complying with justice, correct] certo(adj adv int n v)[complying with justice, correct]
rätt(adj adv int n v)[appropriate, fit for purpose] certo(adj adv int n v)[appropriate, fit for purpose]
rätt(o)[allmän] certo(o)[allmän]
rätt(a)[allmän] certo(a)[allmän]
rätt(a)[addition] certo(a)[addition]
rätt(adj adv int n v)[complying with justice, correct] justo(adj adv int n v)[complying with justice, correct]
rätt(o)[riktigt] certo(o)[riktigt]
rätt(o)[riktigt] bem(o){m}[riktigt]
rätt(a)[korrekt] bem(a){m}[korrekt]
rätt(o)[intensifierande ord] bem(o){m}[intensifierande ord]
rätt(o)[grad] bem(o){m}[grad]
rätt(o)[allmän] bem(o){m}[allmän]
rätt(a)[allmän] bem(a){m}[allmän]
rätt(a)[addition] bem(a){m}[addition]
rätt(n v)[tribunal established for the administration of justice] corte(n v){m}[tribunal established for the administration of justice]
rätt(o)[riktigt] corretamente(o)[riktigt]
rätt(adj adv int n v)[appropriate, fit for purpose] correto(adj adv int n v)[appropriate, fit for purpose]
rätt(o)[allmän] correto(o)[allmän]
rätt(a)[allmän] correto(a)[allmän]
rätt(a)[addition] correto(a)[addition]
rätt(adj adv int n v)[legal or moral entitlement] direito(adj adv int n v){m}[legal or moral entitlement]
rätt(o)[intensifierande ord] muito(o)[intensifierande ord]
rätt(o)[grad] muito(o)[grad]
rätt(a)[sanning] corretamente(a)[sanning]
rätt(n v)[hall, chamber, or place, where justice is administered] corte(n v){m}[hall, chamber, or place, where justice is administered]
rätt(a)[korrekt] corretamente(a)[korrekt]
rätt(adv)[in a correct manner] corretamente(adv)[in a correct manner]
rätt(adj adv int n v)[in a correct manner] corretamente(adj adv int n v)[in a correct manner]
rätt(o)[allmän] corretamente(o)[allmän]
rätt(a)[allmän] corretamente(a)[allmän]
rätt(a)[addition] corretamente(a)[addition]
rätt(a)[sanning] certo(a)[sanning]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de rättPTTraduções
medgivande[samtycke]nconfissão{f}
tillåtelse[samtycke](upermissão{f}
lov[samtycke]nférias{f}
löfte[samtycke]npromessa{f}
bifall[samtycke]nprocuração{f}
godkännande[samtycke]nautorizações
bemyndigande[samtycke]nprocuração{f}
rättighet[samtycke](udireito{m}
frihet[samtycke](uliberdades civis
koncession[samtycke](uconcessão{f}
tillstånd[samtycke]nautorizações
session[folkförsamling](usessão{f}
möte[folkförsamling]nconvenção{f}
domstol[folkförsamling](utribunal de justiça
ting[folkförsamling]nnegócio{m}
abrupt[plötslig]subitamente
snabb[plötslig]rápida{f}
häftig[plötslig]veemente
rak[plötslig]honesto
tvär[plötslig]recalcitrante