Obteve 15 resultados para o termo de pesquisa
SV Sueco PT Português
(o) [på varje] para (o) [på varje]
escutar
(o) [tid] por volta de (o) [tid]
a
(o) [preposition] no (o) [preposition]
SV Sueco PT Português
(o) [yta] no (o) [yta]
(o) [preposition] sobre (o) [preposition]
(o) [yta] sobre (o) [yta]
(o) [egendom] de (o) [egendom]
em
(prep adv adj) [in the immediate neighborhood of] perto (prep adv adj) [in the immediate neighborhood of]
na
(n adj v) [willing to participate] dentro (n adj v) [willing to participate]
(o) [allmän] em relação a (o) [allmän]
(o) [allmän] com respeito a (o) [allmän]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de PT Traduções
uppå [ovanpå] upon (formal)
i gång [tänd] afoot
av [per] of
efter [per] behind
via [för] via
med [för] with
medelst [för] by means of
genom [för] genome
om [för] whether
per [för] for each