Obteve 26 resultados para o termo de pesquisa ombytlig
SVSuecoPTPortuguês
ombytlig(a)[person] volúvel(a)[person]
ombytlig(a)[uppförande] temperamental(a)[uppförande]
ombytlig(a)[väder] inconstante(a)[väder]
ombytlig(a)[uppförande] inconstante(a)[uppförande]
ombytlig(a)[person] inconstante(a)[person]
SVSuecoPTPortuguês
ombytlig(a)[karaktär] inconstante(a)[karaktär]
ombytlig(a)[uppförande] imprevisível(a)[uppförande]
ombytlig(a)[person] imprevisível(a)[person]
ombytlig(a)[karaktär] imprevisível(a)[karaktär]
ombytlig(a)[uppförande] caprichoso(a)[uppförande]
ombytlig(a)[person] caprichoso(a)[person]
ombytlig(a)[karaktär] caprichoso(a)[karaktär]
ombytlig(a)[uppförande] volúvel(a)[uppförande]
ombytlig(adj n)[likely to vary] variável(adj n){f}[likely to vary]
ombytlig(a)[karaktär] volúvel(a)[karaktär]
ombytlig(a)[uppförande] voluntarioso(a)[uppförande]
ombytlig(a)[väder] instável(a)[väder]
ombytlig(a)[uppförande] instável(a)[uppförande]
ombytlig(a)[person] instável(a)[person]
ombytlig(a)[karaktär] instável(a)[karaktär]
ombytlig(a)[uppförande] excêntrico(a){m}[uppförande]
ombytlig(a)[uppförande] estranho(a){m}[uppförande]
ombytlig(a)[uppförande] esquisito(a){m}[uppförande]
ombytlig(a)[uppförande] irascível(a)[uppförande]
ombytlig(a)[uppförande] irritadiço(a)[uppförande]
ombytlig(a)[uppförande] genioso(a)[uppförande]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de ombytligPTTraduções
oberäknelig[nyckfull]непредвидим
växlande[föränderlig]редуващ се(adj n v)
hektisk[rastlös]обезумял(adj)
nyckfull[växlande]отмятащ се(adj)
flyktig[vankelmodig]краткотраен(n adj)
oviss[osäker]условен(n adj)
hal[osäker]гла́дък(adj adv n v)
ivrig[rörlig]усърден
ambivalent[obeslutsam]противоречив
osäker[obeslutsam]малодушен(adj)
omväxlande[godtycklig]редуващ се(adj n v)
snurrig[virrig]замаян(adj v)
förvirrad[virrig]смутен(adj)
yr[virrig]зашеметен(adj)
vimmelkantig[virrig]зашеметен(adj)
omtöcknad[virrig]замаян(adj v)