Obteve 74 resultados para o termo de pesquisa livlig
SVSuecoPTPortuguês
livlig(a)[plats] ocupado(a)[plats]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] nítido(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] nítido(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] nítido(a)[allmän]
livlig(adj)[bold and spirited; cheeky] ousado(adj)[bold and spirited; cheeky]
SVSuecoPTPortuguês
livlig(a)[uppförande] sadio(a)[uppförande]
livlig(a)[person] sadio(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] sadio(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[diskussion] caloroso(a)[diskussion]
livlig(a)[diskussion] quente(a)[diskussion]
livlig(a)[person] nítido(a)[person]
livlig(a)[uppförande] contente(a)[uppförande]
livlig(a)[person] contente(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] contente(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[uppförande] alegre(a)[uppförande]
livlig(a)[person] alegre(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] alegre(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[uppförande] cheio de vida(a)[uppförande]
livlig(a)[person] cheio de vida(a)[person]
livlig(a)[beskrivning] saltitante(a)[beskrivning]
livlig(a)[uppförande] faceiro(a)[uppförande]
livlig(a)[person] faceiro(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] faceiro(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] faceiro(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] faceiro(a)[allmän]
livlig(a)[uppförande] saltitante(a)[uppförande]
livlig(a)[person] saltitante(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] saltitante(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] cheio de vida(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[allmän] saltitante(a)[allmän]
livlig(a)[uppförande] vivaz(a)[uppförande]
livlig(a)[person] vivaz(a)[person]
livlig(adj)[lively and animated] vivaz(adj)[lively and animated]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] vivaz(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] vivaz(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] vivaz(a)[allmän]
livlig(a)[uppförande] nítido(a)[uppförande]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] energético(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] ativo(a){m}[beskrivning]
livlig(a)[allmän] ativo(a){m}[allmän]
livlig(a)[uppförande] vigoroso(a)[uppförande]
livlig(a)[person] vigoroso(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] vigoroso(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] vigoroso(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] vigoroso(a)[allmän]
livlig(a)[uppförande] energético(a)[uppförande]
livlig(a)[person] energético(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] ativo(a){m}[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] energético(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] energético(a)[allmän]
livlig(a)[uppförande] robusto(a)[uppförande]
livlig(a)[person] robusto(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] robusto(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[uppförande] forte(a){m}[uppförande]
livlig(a)[person] forte(a){m}[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] forte(a){m}[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[allmän] animado(a)[allmän]
livlig(a)[diskussion] cheio de vida(a)[diskussion]
livlig(a)[beskrivning] cheio de vida(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] cheio de vida(a)[allmän]
livlig(a)[uppförande] animado(a)[uppförande]
livlig(a)[person] animado(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] animado(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[diskussion] animado(a)[diskussion]
livlig(a)[beskrivning] animado(a)[beskrivning]
livlig(adj)[bold and spirited; cheeky] atrevido(adj){m}[bold and spirited; cheeky]
livlig(a)[uppförande] vivo(a)[uppförande]
livlig(a)[person] vivo(a)[person]
livlig(a)[fysiskt tillstånd] vivo(a)[fysiskt tillstånd]
livlig(a)[beskrivning] vivo(a)[beskrivning]
livlig(a)[allmän] vivo(a)[allmän]
livlig(a)[person] dinâmico(a)[person]
livlig(a)[uppförande] ativo(a){m}[uppförande]
livlig(a)[person] ativo(a){m}[person]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de livligPTTraduções
rask[snabb]expedito
flink[snabb]habilidoso
hastig[snabb]efêmero
rörlig[snabb]variável{f}
livfull[snabb]vivaz
kvick[snabb]rápida{f}
naturtrogen[livfull]vivo
realistisk[livfull]realisticamente
slående[livfull]neloquente
målande[livfull]colorido{m}
fängslande[livfull]nmuito interessante
naturlig[livfull]naturalmente
sann[livfull]de fato
verklig[livfull]efetivo
äkta[livfull]legítimo
genuin[livfull]legítimo
personlig[livfull]pessoalmente
levande[livfull]vivo
verksam[livaktig]eficiente
stark[livaktig]irregular