Obteve 62 resultados para o termo de pesquisa korrekt
SV Sueco PT Português
korrekt (o) [rätt] correto (o) [rätt]
korrekt (a) [språk] certo (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] certo (a) [syfte]
korrekt (a) [addition] corretamente (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] corretamente (a) [allmän]
SV Sueco PT Português
korrekt (o) [allmän] corretamente (o) [allmän]
korrekt (adv) [in a correct manner] corretamente (adv) [in a correct manner]
korrekt (a) [rätt] corretamente (a) [rätt]
korrekt (o) [rätt] corretamente (o) [rätt]
korrekt (a) [språk] corretamente (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] corretamente (a) [syfte]
korrekt (a) [addition] correto (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] correto (a) [allmän]
korrekt (o) [allmän] correto (o) [allmän]
korrekt (adj v) [free from error] correto (adj v) [free from error]
korrekt (a) [rätt] correto (a) [rätt]
korrekt (o) [rätt] certo (o) [rätt]
korrekt (a) [språk] correto (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] correto (a) [syfte]
korrekt (o) [allmän] adequadamente (o) [allmän]
korrekt (o) [rätt] adequadamente (o) [rätt]
korrekt (adj v) [with good manners] educado (adj v) [with good manners]
korrekt (a) [addition] devidamente (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] devidamente (a) [allmän]
korrekt (o) [allmän] devidamente (o) [allmän]
korrekt (o) [rätt] devidamente (o) [rätt]
korrekt (a) [språk] devidamente (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] devidamente (a) [syfte]
korrekt (o) [allmän] apropriadamente (o) [allmän]
korrekt (o) [rätt] apropriadamente (o) [rätt]
korrekt (adj v) [with good manners] comportado (adj v) [with good manners]
korrekt (a) [syfte] apropriado (a) [syfte]
korrekt (a) [allmän] bem (a) {m} [allmän]
korrekt (o) [allmän] bem (o) {m} [allmän]
korrekt (a) [rätt] bem (a) {m} [rätt]
korrekt (o) [rätt] bem (o) {m} [rätt]
korrekt (a) [språk] bem (a) {m} [språk]
korrekt (a) [syfte] bem (a) {m} [syfte]
korrekt (a) [addition] ajustado (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] ajustado (a) [allmän]
korrekt (a) [rätt] ajustado (a) [rätt]
korrekt (a) [språk] ajustado (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] ajustado (a) [syfte]
korrekt (a) [addition] apropriado (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] apropriado (a) [allmän]
korrekt (a) [rätt] apropriado (a) [rätt]
korrekt (a) [språk] apropriado (a) [språk]
korrekt (a) [addition] bem (a) {m} [addition]
korrekt (a) [addition] adequado (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] adequado (a) [allmän]
korrekt (a) [rätt] adequado (a) [rätt]
korrekt (a) [språk] adequado (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] adequado (a) [syfte]
korrekt (a) [addition] próprio (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] próprio (a) [allmän]
korrekt (a) [rätt] próprio (a) [rätt]
korrekt (a) [språk] próprio (a) [språk]
korrekt (a) [syfte] próprio (a) [syfte]
korrekt (a) [addition] certo (a) [addition]
korrekt (a) [allmän] certo (a) [allmän]
korrekt (o) [allmän] certo (o) [allmän]
korrekt (a) [rätt] certo (a) [rätt]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de korrekt PT Traduções
rättvis [berättigad] retfærdig (adj n v)
skälig [berättigad] rimelig (adj n v)
billig [berättigad] billig
felfri [föredömlig] fejlfri (adj)
riktig [exakt] rigtig
noggrann [exakt] omhyggelig (adj)
typisk [regelrätt] typisk (adj)
vanlig [regelrätt] sædvanlig
passande [tillbörlig] passende (adv)
rätt [rättvis] domstol
bra [riktigt] gode (adj adv n)
sann [rättsinnad] sand
formell [riktig] formel (adj n)
exakt [sanningsenlig] præcis
täckande [fullt motsvarig] afdækning
ekvivalent [fullt motsvarig] ækvivalent (adj n)
adekvat [fullt motsvarig] tilstrækkelig
elegant [stram] elegant (adj)
säker [pålitlig] sikre (n v)
trovärdig [pålitlig] troværdig (adj)