Obteve 68 resultados para o termo de pesquisa kall
SVSuecoPTPortuguês
kall(a)[uppförande]{n} desalmado(a)[uppförande]
kall(a)[uppförande]{n} fresco(a)[uppförande]
kall(adj n adv)[having a low temperature]{n} frígido(adj n adv)[having a low temperature]
kall(a)[uppförande]{n} sem coração(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} sem coração(a)[person]
SVSuecoPTPortuguês
kall(a)[uppförande]{n} de sangue frio(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} de sangue frio(a)[person]
kall(a)[uppförande]{n} impiedoso(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} impiedoso(a)[person]
kall(a)[väder]{n} fresco(a)[väder]
kall(a)[person]{n} desalmado(a)[person]
kall(adj n adv)[having a low temperature]{n} gelado(adj n adv)[having a low temperature]
kall(n v)[professional or official position]{n} função(n v){f}[professional or official position]
kall(a)[uppförande]{n} insensível(a)[uppförande]
kall(a)[temperatur]{n} insensível(a)[temperatur]
kall(a)[person]{n} insensível(a)[person]
kall(a)[känslor]{n} insensível(a)[känslor]
kall(a)[uppförande]{n} friamente(a)[uppförande]
kall(adj)[cold, chilly]{n} álgido(adj)[cold, chilly](adj)
kall(a)[uppförande]{n} pouco gentil(a)[uppförande]
kall(a)[uppförande]{n} descortês(a)[uppförande]
kall(a)[karaktär]{n} realista(a){m}[karaktär]
kall(a)[väder]{n} retraído(a)[väder]
kall(a)[uppförande]{n} retraído(a)[uppförande]
kall(a)[väder]{n} pouco amável(a)[väder]
kall(a)[uppförande]{n} pouco amável(a)[uppförande]
kall(a)[uppförande]{n} indiferente(a)[uppförande]
kall(a)[temperatur]{n} friamente(a)[temperatur]
kall(a)[uppförande]{n} estóico(a){m}[uppförande]
kall(a)[person]{n} estóico(a){m}[person]
kall(a)[väder]{n} meio frio(a)[väder]
kall(a)[uppförande]{n} meio frio(a)[uppförande]
kall(a)[väder]{n} friozinho(a)[väder]
kall(a)[uppförande]{n} friozinho(a)[uppförande]
kall(a)[uppförande]{n} implacável(a)[uppförande]
kall(a)[känslor]{n} impassível(a)[känslor]
kall(n)[uppdrag]{n} missão(n){f}[uppdrag]
kall(a)[uppförande]{n} impassivelmente(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} impassivelmente(a)[person]
kall(a)[uppförande]{n} indiferentemente(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} indiferentemente(a)[person]
kall(a)[uppförande]{n} apaticamente(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} apaticamente(a)[person]
kall(a)[person]{n} impassível(a)[person]
kall(a)[person]{n} implacável(a)[person]
kall(a)[uppförande]{n} duro(a){m}[uppförande]
kall(a)[temperatur]{n} duro(a){m}[temperatur]
kall(a)[person]{n} duro(a){m}[person]
kall(a)[uppförande]{n} cruel(a)[uppförande]
kall(a)[person]{n} cruel(a)[person]
kall(a)[väder]{n} distante(a)[väder]
kall(a)[uppförande]{n} frio(a){m}[uppförande]
kall(a)[temperatur]{n} indiferente(a)[temperatur]
kall(a)[person]{n} indiferente(a)[person]
kall(a)[karaktär]{n} prático(a)[karaktär]
kall(n)[occupation for which a person is suited]{n} vocação(n){f}[occupation for which a person is suited]
kall(n)[calling]{n} vocação(n){f}[calling]
kall(a)[väder]{n} reservado(a)[väder]
kall(a)[uppförande]{n} reservado(a)[uppförande]
kall(a)[väder]{n} frio(a){m}[väder]
kall(a)[uppförande]{n} distante(a)[uppförande]
kall(adj n adv)[unfriendly]{n} frio(adj n adv){m}[unfriendly]
kall(a)[temperatur]{n} frio(a){m}[temperatur]
kall(a)[person]{n} frio(a){m}[person]
kall(adj n adv)[of the weather]{n} frio(adj n adv){m}[of the weather]
kall(adj n adv)[of a person]{n} frio(adj n adv){m}[of a person]
kall(adj n adv)[having a low temperature]{n} frio(adj n adv){m}[having a low temperature]
kall(a)[uppförande]{n} impassível(a)[uppförande]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de kallPTTraduções
sluten[otillgänglig]बंद(band)
frusen[sval]ठंडा(ṭhaṇḍā)
sträng[sval]तार(tāra)
tom[utan liv]ख़ाली
slö[utan liv]आलसी(ālasī)
skarp[hård]तीखा(adj)
otillgänglig[likgiltig]अनुपलब्ध(adj)
lugn[oberörd]nशांति{f}(śā̃nti)
post[befattning](uजगह{f}(jagah)
värdighet[befattning](uगरिमा(n)
tjänst[befattning](uसर्विस(n v)
portfölj[befattning](uअटैची(n)
arbete[plats]nकाम{m}(kām)
jobb[plats]nकाम{m}(kām)
anställning[plats](uकाम{m}(kām)
plats[tjänst](uपरिस्थिति(n)
yrke[tjänst]nपेशा{m}(peśā)
uppgift[tjänst](uअभ्यास{m}(abhyās)
verksamhet[tjänst](uकंपनी{f}(kampanī)
kort[korthuggen]nकार्ड(n v)