Obteve 6 resultados para o termo de pesquisa jättehög
SV Sueco PT Português
jättehög (a) [allmän] enorme (a) [allmän]
jättehög (a) [höjd] enorme (a) [höjd]
jättehög (a) [höjd] gigantesco (a) [höjd]
jättehög (a) [höjd] monstruoso (a) [höjd]
jättehög (a) [höjd] colossal (a) [höjd]
SV Sueco PT Português
jättehög (a) [allmän] altíssimo (a) [allmän]