Obteve 91 resultados para o termo de pesquisa ivrig
SVSuecoPTPortuguês
ivrig(a)[lysten] desejoso(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] ansioso por(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] ansioso por(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] ansioso por(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] ansioso por(a)[allmän]
SVSuecoPTPortuguês
ivrig(a)[längtande] desejoso de(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] desejoso de(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] desejoso de(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] desejoso de(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] desejoso de(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] desejoso de(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] desejoso(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] ansioso por(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] desejoso(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] desejoso(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] desejoso(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] desejoso(a)[allmän]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] excitadamente(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] entusiasmadamente(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[längtande] ávido(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] ávido(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] ávido(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] ávido(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[känslor] impaciente(a)[känslor]
ivrig(adj)[full of zeal; ardent] zeloso(adj)[full of zeal; ardent]
ivrig(adj adv)[in eager desire] curioso(adj adv){m}[in eager desire]
ivrig(a)[uppförande] fervoroso(a)[uppförande]
ivrig(a)[längtande] avidamente(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] avidamente(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] avidamente(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] avidamente(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] avidamente(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] avidamente(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] impaciente(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] impaciente(a)[lysten]
ivrig(a)[blick] ávido(a)[blick]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] impaciente(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] impaciente(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] impaciente(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] desejador de(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] desejador de(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] desejador de(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] desejador de(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] desejador de(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] desejador de(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] ansioso por(a)[längtande]
ivrig(adj adv)[in eager desire] ansioso(adj adv)[in eager desire]
ivrig(a)[längtande] entusiasta(a){m}[längtande]
ivrig(a)[lysten] entusiasta(a){m}[lysten]
ivrig(a)[känslor] entusiasta(a){m}[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] entusiasta(a){m}[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] entusiasta(a){m}[blick]
ivrig(a)[angelägen] entusiasta(a){m}[angelägen]
ivrig(a)[allmän] entusiasta(a){m}[allmän]
ivrig(a)[längtande] ansioso(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] ansioso(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] ansioso(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] ansioso(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] agitado(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] ansioso(a)[blick]
ivrig(a)[angelägen] ansioso(a)[angelägen]
ivrig(a)[allmän] ansioso(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] apaixonado(a){m}[längtande]
ivrig(a)[lysten] apaixonado(a){m}[lysten]
ivrig(a)[känslor] apaixonado(a){m}[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] apaixonado(a){m}[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] apaixonado(a){m}[blick]
ivrig(a)[angelägen] apaixonado(a){m}[angelägen]
ivrig(a)[allmän] apaixonado(a){m}[allmän]
ivrig(a)[känslor] ardente(a)[känslor]
ivrig(a)[angelägen] ávido(a)[angelägen]
ivrig(a)[allmän] ávido(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] entusiasmado(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] entusiasmado(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] entusiasmado(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] entusiasmado(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] entusiasmado(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] entusiasmado(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] ardente(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] ardente(a)[lysten]
ivrig(a)[uppförande] ativo(a){m}[uppförande]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] ardente(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] ardente(a)[blick]
ivrig(a)[allmän] ardente(a)[allmän]
ivrig(a)[längtande] entusiástico(a)[längtande]
ivrig(a)[lysten] entusiástico(a)[lysten]
ivrig(a)[känslor] entusiástico(a)[känslor]
ivrig(a)[känslomässigt beteende] entusiástico(a)[känslomässigt beteende]
ivrig(a)[blick] entusiástico(a)[blick]
ivrig(a)[angelägen] entusiástico(a)[angelägen]
ivrig(a)[allmän] entusiástico(a)[allmän]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de ivrigPTTraduções
glupsk[fylld av begär]željan
hungrig[fylld av begär]lačen
flitig[plikttrogen]zaposlen
flyktig[rörlig]začasen(n adj)
superlativ[överflödande]nsuperlativ(n adj)
het[lidelsefull]vroč{m}
tag[i tagen]nvzeti
stark[våldsam]silen(adj adv)
svår[våldsam]težek{m}
djup[våldsam]nglobok{m}
vild[enträgen]divji{m}