Obteve 2 resultados para o termo de pesquisa förtryck
Ir para
SV Sueco PT Português
förtryck (n) [politik] {n} opressão (n) {f} [politik]
förtryck (n) [politik] {n} repressão (n) {f} [politik]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de förtryck PT Traduções
livegenskap [slaveri] (u serfdom
underkastelse [slaveri] (u acquiescence
undergivenhet [slaveri] (u resignation
träldom [slaveri] (u thralldom (literature)
våld [tryck] n violence
tyranni [tryck] n tyranny
press [tryck] (u press
band [tryck] n strap
tvång [tryck] n coercion
kedja [koppel] (u chain
tygel [koppel] (u rein
fängelse [koppel] n bagnio
sordin [koppel] u sordine
slaveri [boja] n slavery
ok [boja] (u yoke
övervåld [tvång] (n] och misshandel [u assault and battery
övergrepp [tvång] aggression
kränkning [tvång] (u contravention
mobbning [pennalism] (u harassing
terror [tyranni] (u terror