Obteve 12 resultados para o termo de pesquisa föränderlig
SV Sueco PT Português
föränderlig (adj n) [able to vary] variável (adj n) {f} [able to vary]
föränderlig (a) [allmän] variável (a) {f} [allmän]
föränderlig (a) [ändring] variável (a) {f} [ändring]
föränderlig (a) [allmän] instável (a) [allmän]
föränderlig (a) [ändring] instável (a) [ändring]
SV Sueco PT Português
föränderlig (a) [allmän] volúvel (a) [allmän]
föränderlig (a) [ändring] volúvel (a) [ändring]
föränderlig (a) [allmän] inconstante (a) [allmän]
föränderlig (a) [ändring] inconstante (a) [ändring]
föränderlig (a) [allmän] mutável (a) [allmän]
föränderlig (a) [ändring] mutável (a) [ändring]
föränderlig (adj) [changeable or inconstant] versátil (adj) [changeable or inconstant]

Traduções de Sueco Português