Obteve um resultado para o termo de pesquisa egendom
Ir para
SV Sueco PT Português
egendom (n) [area of land under single ownership] (u) propriedade (n) {f} [area of land under single ownership]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de egendom PT Traduções
lösöre [ägodel] n bem móvel {m}
förmögenhet [ägodel] (u dote {m}
tillhörighet [ägodel] pertencimento (n)
jordlott [mark] arrendamento de terras
grund [mark] (u fundamento {m}
äga [mark] propriedade {f}
domän [mark] (u domínio {m}
ställe [mark] n posição {f}
gård [mark] quinta {f}
trädgård [mark] (u jardins particulares
täppa [mark] feudo {m}
tomt [mark] (u canteiro de obra
gods [besittning] n bens (mp)
fond [penningmedel] (u fundos financeiros
behållning [penningmedel] fruto {m}
överskott [penningmedel] n superavit (n adj)
kredit [penningmedel] (u crédito {m}
tillgång [penningmedel] (u] och efterfrågan [i fornecimento {m}
arv [förmögenhet] n dote {m}
dödsbo [förmögenhet] n bens (mp)