Obteve 69 resultados para o termo de pesquisa bestämd
SVSuecoPTPortuguês
bestämd(a)[svar] decidido(a)[svar]
bestämd(a)[dömd] predeterminado(a)[dömd]
bestämd(a)[ämnad för] fadado(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] fadado(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] fadado(a)[grund]
SVSuecoPTPortuguês
bestämd(a)[dömd] fadado(a)[dömd]
bestämd(a)[uppförande] firme(a)[uppförande]
bestämd(a)[svar] firme(a)[svar]
bestämd(a)[uppförande] decidido(a)[uppförande]
bestämd(a)[grund] predeterminado(a)[grund]
bestämd(adj)[marked by promptness and decision] decidido(adj)[marked by promptness and decision]
bestämd(adj)[decided or resolute] decidido(adj)[decided or resolute]
bestämd(a)[uppförande] resoluto(a)[uppförande]
bestämd(a)[svar] resoluto(a)[svar]
bestämd(adj)[decided or resolute] resoluto(adj)[decided or resolute]
bestämd(a)[uppförande] determinado(a)[uppförande]
bestämd(a)[svar] determinado(a)[svar]
bestämd(v n adj)[intent, determined] determinado(v n adj)[intent, determined]
bestämd(a)[uppförande] enfático(a)[uppförande]
bestämd(a)[bevis] irrefutável(a)[bevis]
bestämd(a)[planer] bem traçado(a)[planer]
bestämd(a)[uppförande] categórico(a)[uppförande]
bestämd(a)[svar] categórico(a)[svar]
bestämd(a)[bevis] incontestável(a)[bevis]
bestämd(a)[uppförande] decisivo(a)[uppförande]
bestämd(a)[uppförande] definitivo(a)[uppförande]
bestämd(a)[svar] definitivo(a)[svar]
bestämd(adj)[decided or resolute] determinado(adj)[decided or resolute]
bestämd(a)[svar] enfático(a)[svar]
bestämd(a)[ämnad för] predestinado(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] predestinado(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] predestinado(a)[grund]
bestämd(a)[dömd] predestinado(a)[dömd]
bestämd(a)[ämnad för] predeterminado(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] predeterminado(a)[ämnad]
bestämd(a)[ämnad för] particular(a){m}[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad för] destinado(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] destinado(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] destinado(a)[grund]
bestämd(a)[dömd] destinado(a)[dömd]
bestämd(a)[ämnad för] certo(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] certo(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] certo(a)[grund]
bestämd(a)[dömd] certo(a)[dömd]
bestämd(a)[dömd] pré-destinado(a)[dömd]
bestämd(a)[ämnad] particular(a){m}[ämnad]
bestämd(a)[grund] particular(a){m}[grund]
bestämd(a)[dömd] particular(a){m}[dömd]
bestämd(a)[planer] definido(a)[planer]
bestämd(a)[uppförande] intencional(a)[uppförande]
bestämd(a)[svar] intencional(a)[svar]
bestämd(a)[fastställd] acordado(a)[fastställd]
bestämd(a)[ämnad för] especial(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad för] fadado a(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] fadado a(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] fadado a(a)[grund]
bestämd(a)[dömd] fadado a(a)[dömd]
bestämd(a)[ämnad för] destinado a(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] destinado a(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] destinado a(a)[grund]
bestämd(a)[dömd] destinado a(a)[dömd]
bestämd(a)[fastställd] estabelecido(a)[fastställd]
bestämd(a)[ämnad] especial(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] especial(a)[grund]
bestämd(a)[dömd] especial(a)[dömd]
bestämd(v n adj)[prearranged] combinado(v n adj){m}[prearranged]
bestämd(a)[ämnad för] pré-destinado(a)[ämnad för]
bestämd(a)[ämnad] pré-destinado(a)[ämnad]
bestämd(a)[grund] pré-destinado(a)[grund]

Traduções de Sueco Português

SVSinónimos de bestämdPTTraduções
koncis[tydlig]beknopt
fast[besluten]vas
uppenbar[påfallande]opvallende
markant[påfallande]opvallende
skarp[påfallande]sterk
modig[orädd]braaf(adj n v)
påfallande[omvittnad]opvallende
egen[privat]eie