Obteve 10 resultados para o termo de pesquisa begränsad
SV Sueco PT Português
begränsad (a) [rum] apertado (a) [rum]
begränsad (a) [rum] estreito (a) {m} [rum]
begränsad (a) [inskränkt] limitado (a) {m} [inskränkt]
begränsad (a) [rum] limitado (a) {m} [rum]
begränsad (a) [ändlig] limitado (a) {m} [ändlig]
SV Sueco PT Português
begränsad (a) [inskränkt] reduzido (a) [inskränkt]
begränsad (a) [ändlig] reduzido (a) [ändlig]
begränsad (adj) [having an end or limit] finito (adj) [having an end or limit]
begränsad (a) [inskränkt] finito (a) [inskränkt]
begränsad (a) [ändlig] finito (a) [ändlig]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de begränsad PT Traduções
obegåvad [inskränkt] idioot {m}
småskuren [inskränkt] onvolwassen
trång [inskränkt] oncomfortabel
reducerad [obetydlig] verlaagd
limiterad [obetydlig] begrensd
lokal [begränsad till viss plats] lokaal {n}
moderat [behärskad] neutraal
återhållsam [behärskad] abstinent
sansad [behärskad] nuchter
besinningsfull [behärskad] nuchter
allvarsam [behärskad] ernstig
saklig [behärskad] zakelijk
sober [behärskad] vlak {n}
blygsam [behärskad] pretentieloos
anspråkslös [behärskad] enkelvoudig
diskret [behärskad] discreet
måttfull [behärskad] abstinent
ensidig [vurmig] partijdig
tjurig [vurmig] bokkig
inbiten [vurmig] aarts-