Obteve 6 resultados para o termo de pesquisa avvikelse
SV Sueco PT Português
avvikelse (n) [act of deviating] (u) desvio (n) {m} [act of deviating]
avvikelse (n) [deviation from a plan or procedure] (u) desvio (n) {m} [deviation from a plan or procedure]
avvikelse (n) [statistical deviation] (u) desvio (n) {m} [statistical deviation]
avvikelse (n v) [characteristic of something that makes it different from something else] (u) diferença (n v) {f} [characteristic of something that makes it different from something else]
avvikelse (n v) [quality of being different] (u) diferença (n v) {f} [quality of being different]
SV Sueco PT Português
avvikelse (n) [departure from the subject] (u) digressão (n) [departure from the subject]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de avvikelse PT Traduções
diskrepans [undantag] (u discrepância {f}
variant [undantag] (u variante {f}
variation [undantag] (u variação {f}
missbildning [oregelbundenhet] (u malformação
skiljaktighet [skillnad] (u conflito {m}
särdrag [skillnad] n papel {m}
differens [skillnad] (u diferença {f}
divergens [skillnad] (u divergência {f}
motsats [skillnad] (u contradição {f}
kontrast [skillnad] (u contraste {m}
olikhet [skillnad] (u diferença {f}
skillnad [förändring] (u distinção {f}
brytning [förändring] (u sotaque {m}
ton [förändring] (u fonação (n v)
nyans [förändring] (u tom {m}
dragning [förändring] (u sorteio {m}
övergång [förändring] (u transição {f}
undantag [inkongruens] n excepção
rubbning [inkongruens] transtorno {m}
regelbrott [inkongruens] falta {f}