Obteve 35 resultados para o termo de pesquisa avvikande
SV Sueco PT Português
avvikande (a) [olik] dissimilar (a) [olik]
avvikande (a) [allmän] diferente (a) {m} [allmän]
avvikande (a) [olik] diferente (a) {m} [olik]
avvikande (a) [uppförande] diferente (a) {m} [uppförande]
avvikande (a) [variant-] diferente (a) {m} [variant-]
SV Sueco PT Português
avvikande (a) [olik] variável (a) {f} [olik]
avvikande (a) [uppförande] variável (a) {f} [uppförande]
avvikande (a) [variant-] variável (a) {f} [variant-]
avvikande (a) [allmän] dissimilar (a) [allmän]
avvikande (a) [variant-] variante (a) {f} [variant-]
avvikande (a) [uppförande] dissimilar (a) [uppförande]
avvikande (a) [variant-] dissimilar (a) [variant-]
avvikande (a) [allmän] divergente (a) [allmän]
avvikande (a) [olik] divergente (a) [olik]
avvikande (adj n) [deviating from the norm] excêntrico (adj n) {m} [deviating from the norm]
avvikande (adj n) [deviating from the norm] excêntrica (adj n) {f} [deviating from the norm]
avvikande (adj n) [deviating from the norm] excêntricos (adj n) [deviating from the norm] (adj n)
avvikande (adj n) [deviating from the norm] excêntricas (adj n) [deviating from the norm] (adj n)
avvikande (a) [uppförande] anormal (a) [uppförande]
avvikande (a) [olik] contrário (a) {m} [olik]
avvikande (a) [olik] desviado (a) [olik]
avvikande (a) [uppförande] desviado (a) [uppförande]
avvikande (a) [variant-] desviado (a) [variant-]
avvikande (a) [olik] transviado (a) [olik]
avvikande (a) [uppförande] transviado (a) [uppförande]
avvikande (a) [variant-] transviado (a) [variant-]
avvikande (a) [olik] anormal (a) [olik]
avvikande (a) [allmän] contrário (a) {m} [allmän]
avvikande (a) [variant-] anormal (a) [variant-]
avvikande (a) [allmän] diverso (a) [allmän]
avvikande (a) [olik] diverso (a) [olik]
avvikande (a) [uppförande] diverso (a) [uppförande]
avvikande (a) [variant-] diverso (a) [variant-]
avvikande (a) [olik] variante (a) {f} [olik]
avvikande (a) [uppförande] variante (a) {f} [uppförande]

Traduções de Sueco Português